BILADVOKATER MED KOMPETANSE – bistand på landsbasis

Hevingsguiden – les våre tips ved heving av bilkjøp

Hvordan heve kjøp?

For å heve kjøp av bil må følgende oppfylles:

 1. Du må ha kjøpt en bil som har en mangel. En mangel i lovens forstand, enten etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Mangelen må utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd.
 2. Reklamasjonsfristene må være overholdt. Det er derfor viktig å reklamere snarest, samt innenfor absolutt frist.
 3. Utbedring kan ta fra deg muligheten til å heve kjøpet. Avklar om selger vil utbedre mangelen.
 4. Krev heving av bilkjøp i tidlig fase. Husk at heving må kreves «innen rimelig tid».
 5. Du skal ha kjøpesummen og renter tilbake. Selger kan ha krav på nyttefradrag. Selger skal ha bilen tilbake, og må hente den på din bopel, hvis vi tar utgangspunkt i praksis i hevingssaker.
 6. Om selger ikke godtar hevingskravet ditt, kan du ta kontakt med oss og overlate saken til en ekspert.

Hva kan kjøper kreve ved heving?

 1. Kjøpesummen skal tilbakeføres. Selger har risikoen for fall i markedsverdi.
 2. Forsinkelsesrenter. Disse kan regnes ut på offentlig nettside.
 3. Eventuelle erstatningskrav som følge av mangelen.
 4. Eventuelle erstatningskrav for utgifter som har vært forgjeves. Dette må vurderes konkret fra sak til sak.
 5. Refusjon av omregistreringsavgiften – på nærmere vilkår/etter. søknad til staten.

Hva kan selger kreve ved heving?

 1. Objektet tilbakelevert i «vesentlig samme stand».
 2. Eventuelt nyttefradrag.

Våre advokater tilbyr bistand både til de som har kjøpt og solgt bil.

Hvem skal levere/hente bilen?

 1. Kan avtales mellom partene.
 2. Etter praksis: kjøper stiller bilen til disposisjon på bopel. Dette er lagt til grunn i flere vedtak i Forbrukerklageutvalget.

Partene blir ikke enige

 1. Her velger mange å la en advokat overta.
 2. 80% av utgiftene til advokat dekkes over forsikringen, etter egenandel på ca 4000 kr. Dekningen er som regel på kr 100 000. Vi løser sannnsynligivs over 90% av sakene innenfor denne rammen.
 3. Velger du å føre saken selv, må du passe på å unngå fallgruvene. De er det en del av, og vi opplever dessverre at noen kommer til oss når det er for sent.
 4. Husk på at du kan vinne frem med prisavslag/erstatning selv om det eventuelt ikke foreligger grunnlag for å heve kjøpet. Man må således ikke låse seg på heving.

Vi forsøker å løse saken

 1. Så tidlig som mulig, og så effektivt som mulig. Ofte lykkes vi med dette.
 2. Vurderer om heving bør fastholdes eller om kravet må justeres.
 3. Vi kommer ofte i mål. Saken er løst.

Veien videre ved rettslig prosess

 1. Vi kommer med vår vurdering, og gir råd.
 2. Du som klient tar avgjørelsen på videre saksgang.

Hvilke muligheter foreligger?

 1. Forbrukerrådet og eventuelt Forbrukerklageutvalget.
 2. Forliksrådet.
 3. Tingretten, hvis nærmere vilkår er oppfylt.

Ønsker du hjelp av en erfaren biladvokat?

Bilforsikringen dekker advokatutgifter

Rettshjelpsdekning er i bilforsikringen din, også for deg som har solgt bil, hvis bilen var forsikret på tidspunktet for salget.

Vi sjekker alltid om du har rettshjelpsdekning når du tar kontakt med oss. Det betyr dekning for utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Tvist foreligger når et krav er fremsatt, kravet er bestridt av motpart og dette kan redegjøres for eller helst dokumenteres skriftlig.

Du må betale en egenandel på ca. 4000 kroner, deretter dekker forsikringen 80% av advokatutgiftene. 

Ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering av saken din:

Kontakt

Opplys følgende:

 • Er du kjøper eller selger? (Husk at kjøper må reklamere «innen rimelig tid»)
 • Har din motpart avvist kravet? Hvorfor?
 • Hvis aktuelt: bilmerke, årsmodell, kjøpesum, hva er kilometerstand?
 • Er alle servicer fulgt?
 • Hva kostet objektet?
 • Når ble det kjøpt/solgt?
 • Hva er mangelen? (Hva er feil, foreligger det uriktige opplysninger eller opplysningssvikt?)
 • Er bilen forsikret?