Advokat bilkjøp

Bil er en viktig og ofte en kostbar investering. Også er det noe mange av oss trenger i det daglige. Hvis problemer dukker opp og selger ikke vil utbedre kan det være tungt å stå i en slik sak alene. Dessuten er jussen ikke alltid «rett frem». Mange velger derfor å bruke advokat etter bilkjøp.

Advokat bilkjøp – når?

De fleste saker løser seg med en reklamasjon. Send derfor reklamasjon umiddelbart når feil og mangler oppstår. Kanskje er dette nok.

Selger har som regel to forsøk på å utbedre mangelen. Men, utbedringen skal ikke være til vesentlig ulempe for deg som forbruker, og utbedringen skal gjøres innen rimelig tid. Ofte kan det være greit å strekke seg litt her, for å komme i mål.

Dersom selger ikke vil utbedre eller erkjenne noe ansvar overhodet, da kan det være på tide å ta kontakt med en biladvokat. Fra dette tidspunktet er valgene og prioriteringene du gjør ofte meget viktige. Noen klarer å håndtere saken selv, andre vil ha god behov for hjelp. Ved bruk av fagfolk øker sjansen for å lykkes.

Hvilken advokat?

Velg en advokat som kan biljuss og som jobber med bilsaker. Faget et blitt såpass spesialisert at det er vanskelig å ha god oversikt og kontroll på mange fagområder.

Vi har et team av biladvokater som er godt utdannet til å behandle din bilsak.

Hva koster advokat etter bilkjøp?

Dersom du kan dokumentere at selger ikke godtok ditt krav, og du har hatt ordinær forsikring løpende, så dekkes 80% av utgiftene til advokat. Det påløper en egenandel på kr 3000 – 4000.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand i din sak.

    Tlf (påkrevd)