Advokat som kan båtsaker

Har du kjøpt eller solgt båt og kommet i tvist med motpart? Da kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat som kan ta saken for deg. Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialisert seg på bilsaker og båtsaker. Han har mange års erfaring med bistand til både kjøper- og selgersiden. Sjekk om du kan ha behov for en båtadvokat.

Foto: Advokat Kjetil Lyngmyr arbeider som advokat i båtsaker. Her i båt i Drøbaksundet.

Visste du at utgifter til en båtadvokat dekkes over forsikringen?

Dersom du har solgt eller kjøpt en båt og partene ikke blir enige etter mangel ved båten, så dekker forsikringen utgifter til advokat. Dekningen er som regel på 80% etter egenandel på kr 4000. Nesten 80% av utgiftene til advokat dekkes. Dette gjør det mer interessant å få hjelp i en sak som ikke har latt seg løse. Du slipper å betale alle utgiftene til advokat selv. Dekningen er på kr 100 000.

Dekningen har du etter at det foreligger såkalt tvist. Det vil si at et krav er satt frem, og kravet er avvist av motpart. Rådgivning før tvist foreligger, må dekkes helt og fullt av klienten selv. Forskjellen på bistand med og uten dekning er således stor.

Forsikringen kan ikke bestemme hvilken advokat du skal benytte. Husk at det er fritt advokatvalg.

Når kan det være hensiktsmessig å bruk advokat i båtsak?

Mange saker løser seg uten bruk av advokat. Noen saker kan imidlertid også komme skjevt ut eller bli «ødelagt» fordi parten gjør feilvurderinger av faktum og sakens rettslige side.

Her følger noen utgangspunkt og generelle betraktninger i forhold til når det kan være hensiktsmessig å bruke advokat. Alle har sin individuelle vurdering, og det finnes således ikke et fasitsvar.

Du har kjøpt båt

  • Du har reklamert over feil og mangler etter kjøpet og selger har helt eller delvis avvist kravet ditt.
  • kravet ditt er av en viss økonomisk betydning (ved saker om mindre feil og mangler vil det ofte være for dyrt å bruke advokat).
  • Du ønsker hjelp til at advokaten forsøker å løse saken (noen velger å «hoppe ned fra gjerdet» når advokaten har gått gjennom saken og sendt et brev som gjør at selger selv skjønner det kan være hensiktsmessig å løse saken).
  • Du er villig til å betale egenandelen på kr 4000, pluss 20% av øvrige utgifter (advokatbistand vil som oftest koste minimum kr 5000 – 6000 i egenandel. Er du ikke villig til å bruke dette vil det dessverre være vanskelig å få bistand fra advokat).
  • Du ønsker å overlate saken til en advokat med riktig kompetanse.

Du har solgt båt

  • Kjøper har fremsatt et krav du mener ikke er aktuelt å etterkomme, helt eller delvis.

Kontakt oss for bistand i din sak


    Tlf