Advokatbistand i Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget behandler til enhver tid mange kjøpssaker. I de fleste av disse sakene har partene ikke advokat. Det kan imidlertid lønne seg dersom det står en del penger på spill.

Må du bruke advokat i Forbrukerklageutvalget?

Svaret er nei, det må du ikke. De fleste saker i utvalget går uten advokat. Men, så er mange av sakene også mindre saker om telefoner, klær og andre mindre kostbare objekter.

I de tilfellene det er mest aktuelt å bruke advokatbistand i Forbrukerklageutvalget, er når tvisten handler om en bil, båt, bobil eller campingvogn. Da står det gjerne en del penger på spill, noe som kan gjøre det interessant å bruke noe mer ressurser på saken.

Ivaretar Forbrukerklageutvalget dine interesser?

Utvalget har en lov å arbeide etter, og saksbehandlingen skal foregå i tråd med den. Det er imidlertid ikke en plikt for utvalget til å gi deg advokatbistand. Skal du ha en egen medhjelper som utelukkende arbeider for å ivareta dine interesser, må du engasjere en advokat fra et privat advokatfirma.

Hvorfor bruke advokat?

Vi lister her opp noen typiske argumenter for at det kan være smart å bruke advokat:

  • Advokaten ivaretar dine interesser.
  • Du får som oftest dekket advokat over forsikring, mot å betale en egenandel.
  • Velger du en advokat som har ekspertise på kjøpsrett vil denne advokaten vite hva som er sentralt og viktig både i forhold til bevisregler og sakens rettslige side.
  • Ved bistand slipper du å tenke på saken selv, utover det som er høyest nødvendig. Energi spart, og denne kan du anvende på noe du synes er hyggeligere.
  • Det ER vanskelig å gjøre noe du selv ikke er vant til å gjøre. La en ekspert gjøre jobben.
  • Viktige frister løper. Overser man disse kan det få store konsekvenser.
  • En kjøpsrettsadvokat er vant til å vite hva som er best mulig riktig taktikk og strategi i sakene.

Vi tilbyr advokatbistand i Forbrukerklageutvalget

Ta kontakt med oss i dag for avtale om behandling av din sak.

    Tlf (påkrevd)