Ansvar ved privat salg av bil

Har du solgt bil og mottatt reklamasjon? Da lurer du kanskje på hvilket ansvar du har som selger av bilen. Vi bistår stadig selgere som har mottatt reklamasjon fra kjøper av bilen.

Hvilket ansvar har jeg etter salg av bil?

Det første vi må se på er avtalen. Hva er avtalt mellom deg som selger av bilen, og motparten som kjøper? Etter vår erfaring selger de aller fleste bilen «som den er».

Avtalen er det viktige utgangspunktet

Avtalen mellom partene er helt sentral i vurderingen av selgers ansvar. Den må derfor tas utgangspunkt i.

Ansvar ved «som den er» salg av bil

Ved salg «som den er» må ditt ansvar som selger tas stilling til utifra avtalen og «som den er» – bestemmelsen i kjøpsloven § 19 (lovdata.no). Du må levere som avtalt. Forøvrig vil ditt ansvar ved reklamasjoner blir regulert av nevnte bestemmelse.

Dersom du har solgt bilen med uriktige opplysninger, eller ikke har oppgitt alle nødvendige forhold ved bilen, kan det være mangel etter kjøpsloven § 19 a eller b. Ikke enhver bagatellmessig feil rammes, og dette må vurderes konkret. Det skal imidlertid ikke veldig mye til før bestemmelsen slår inn.

Det mest vanlige er at kjøper mener bilen er i «vesentlig dårligere stand». For å ta stilling til hvorvidt bilen er i så dårlig stand at mangel foreligger, må det gjøres en samlet vurdering av alle relevante momenter. Det er ofte her vi som biladvokater kommer inn i bildet og bidrar til å ivareta dine interesser.

Ansvar for bilsalg forøvrig

Som nevnt er «som den er»-salg det mest vanlige. Men, vi har også andre typer salg.

Kjøper fraskriver seg retten

Dersom kjøper har fraskrevet seg retten til å gjøre mangel gjeldende, kan det potensielt medføre at ansvaret for selger er redusert.

Salg uten noe forbehold

Dersom du ikke har solgt bilen med noen form for forbehold, må mangelsvurderingen skje utifra avtalen og kjøpsloven, herunder § 17 og § 19.

Garantier

Det er sjeldent privatpersoner selger noe med garanti de selv påtar seg ansvaret for, men det har forekommet. Dette er ikke å anbefale. En garanti kan bli kostbar.

Advokatutgifter dekkes ved salg av bil

Dersom du som privatperson har solgt bil, og bilen var forsikret på salgstidspunktet, dekker forsikringen dine utgifter til advokat med 80% ,etter en nærmere egenandel på kr 4000. Dette hjelper vi deg med.

Trenger du bistand etter salg av bil?

Kontakt oss for bistand i dag. Vi har spesialisert oss på bistand i saker etter salg av bil.

    Tlf (påkrevd)