Audi som bruker mer olje enn normalt

Våre biladvokater har erfart at enkelte biler bruker mer olje enn normalt. Vi har behandlet flere saker på Audi med for høyt oljeforbruk. Ofte kan høyt oljeforbruk komme av indre slitasje i motoren. Sjekk om du kan reklamere til selger.

Når kan selger ha et ansvar for unormalt oljeforbruk på Audi?

Først og fremst må du være innenfor grensen for absolutt reklamasjon. Denne er 5 år hvis du som privatperson har kjøpt bil fra forhandler, og i andre tilfeller er den 2 år.

I tillegg er det helt sentralt at du reklamerer innen rimelig tid. Ikke vente å se an forbruket. Har du mistanke om at oljeforbruket er for høyt må du sende reklamasjon til selger.

Selger kan ha et ansvar dersom det er gitt feil opplysninger, opplysninger er holdt tilbake eller bilens stand er dårligere enn du kunne regne med. Det vil ofte være tilfellet om oljeforbruket er høyt og motoren må byttes eller overhales.

Vi har opplevd flere tilfeller der Audi sine biler har høyere oljeforbruk enn normalt. De aller fleste Audier er premiumbiler av høy kvalitet, og nettopp derfor er et høyt oljeforbruk for mange overraskende for de få som opplever dette.

Mulige årsaker til at oljeforbruket på Audi ikke er en mangel

Dersom selger har opplyst om at bilen bruker mer olje enn normalt, vil det normalt sett ikke være å anse som en mangel, jf. kjl. § 20. At mangel i enkelte tilfeller likevel kan foreligge kan ikke utelukkes.

Hvis kjøpers bruk av bilen alene er årsaken til oljeforbruket på Audien, vil det heller ikke være å anse som en mangel. Kjøper må føre bevis for at oljeforbruket er en mangel, og at mangelen var tilstede på kjøpstidspunktet, jf. kjl. § 21.

Har du åpenbart tatt en risiko for manglende utført service, er det heller ikke sikkert forholdet utgjør en mangel. Gammel olje kan medføre økt indre slitasje i motoren og øke oljeforbruket.

Oljeforbruk er ofte en kostbar mangel

Oljeforbruk, eller årsaken til forbruket, er ofte kostbart å utbedre. Dersom olje «blir borte» kan det tale for at motoren må overhales eller byttes.

En kostbar mangel på en sentral komponent i bilen kan tale for at du kan vinne frem med heving av kjøpet etter oljeforbruk. Det må gjøres en konkret vurdering av forholdene i din sak.

Advokat ved høyt oljeforbruk på Audi

Våre biladvokater har i årenees løp behandlet mange saker på Audi og andre bilmerker hvor problemet har vært høyt oljeforbruk og feil på motoren. Mange velger å bruke advokat hvis selger ikke rydder opp. Alternativet blir fort at du må ta hele regningen selv, noe som ikke alltid er riktig.

Du kan selvfølgelig føre saken selv, men bistand fra advokat med særlig kompetanse på området øker muligheten for å vinne frem.

Ta kontakt med oss i dag for bistand i din sak. Legg igjen en melding i kontaktskjemaet. Send en kort beskrivelse av din sak.

    Tlf (påkrevd)