Author Archives: Kjetil Lyngmyr

Motpart tar saken til tingretten etter vedtak fra Forbrukerklageutvalget

Har du mottatt avgjørelse fra Forbrukerklageutvalget og fått beskjed om at motparten tar saken videre til tingretten? Da bør du vurdere å engasjere advokat med erfaring fra tilsvarende saker. Vi bistår ofte klienter som har mottatt vedtak fra Forbrukerklageutvalget. Tingrettsbehandling etter vedtakt i FKU Mange velger å engasjere advokat i Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget. De fleste

Advokat som kan båtsaker

Har du kjøpt eller solgt båt og kommet i tvist med motpart? Da kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat som kan ta saken for deg. Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialisert seg på bilsaker og båtsaker. Han har mange års erfaring med bistand til både kjøper- og selgersiden. Sjekk om du kan ha behov

Heving av ATV – kjøp

Vi jobber mye med hevingssaker på bil, båt og bobil. Imidlertid blir vi også kontaktet i saker om ATV, og vi har derfor laget en egen artikkel om heving av ATV – kjøp. Det vi særlig tar for oss her, er deg som har kjøpt ATV fra forhandler, og forhandler ikke klarer å fikse din

Bilen hadde vært trimmet – medhold i Forbrukerklageutvalget

Vår klient, en mann fra Vestlandet, fikke medhold i heving av kjøpet etter at det viste seg at bilen hadde vært trimmet. Saken gikk for Forbrukerklagetutvalget(tidligere Forbrukertvistutvalget) Har du en lignende sak? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering. Trimmet før salg – en mangel Dersom du skal selge en bil som har

Medhold i heving av kjøp etter motorhavari

En mann fra Buskerud fikk medhold i heving av kjøp i tingretten etter at hans bil hadde fått motorhavari. Vi bisto klienten i retten. Kjøpet ble gjort hos bilforhandler på Vestlandet. Saken ble anket og forlik senere inngått. Selger kjøpte bilen tilbake. Har du en lignende sak? Ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering

Heve kjøpet når bilen har vært kondemnert

Dersom bilen du har kjøpt har vært kondemnert kan det være grunnlag for heving av kjøpet. Vi tar for oss noen viktige punkter i hevingsvurderingen. Kondemnert bil – utgangspunktet De fleste som tar kontakt med oss har gjerne fått vite ved en tilfeldighet at bilen de har kjøpt har vært kondemnert. Det kan være dokumenter

Vannlekkasje på bil

Våre biladvokater erfarer at vannlekkasje på bil er et problem vi kanskje aldri blir helt kvitt. Heldigvis er de fleste biler tette, men vann som trenger inn i bil er et stadig tilbakevendende tvistetema. Hvor mange forsøk har selger? Hva gjør du når selger ikke klarer å fikse feilen? Vi forsøker å gi deg svarene.

Biladvokat Kjetil Lyngmyr

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr advokatfirma. Lyngmyr har over 10 års erfaring i kontraksrett og han har spesialisert seg på bilsaker. Ta kontakt dersom du ønsker en uforpliktende vurdering eller du trenger bistand til å løse en bilsak. Trenger du hjelp fra biladvokat? Advokat Kjetil Lyngmyr har gjennom mange år behandlet saker

Nærmere om når advokat dekkes av forsikringen

Når dekkes utgifter til advokat i kjøpssaker, og hvor mye dekkes? Bør rettshjelp aktiveres? Her får du svarene. Hvordan kan man ha dekning? Ved kjøp av bil, båt eller bobil tegner de aller fleste en helt vanlig ansvarsforsikring eller kaskoforsikring. Det kan også tegnes egen forsikring for campingvogn. Det er denne helt vanlige forsikringen som