Bil solgt «som den står» – den var chiptunet – vår klient vant saken

Vår klient er en mann fra Østlandet som gleder seg over kjøp av «ny» bil. Han kjøpte en BMW 5 -serie, 2012-modell hos en næringsdrivende for kr 340 000. Bilen km stand ved kjøpet var ca 125.000. I kjøpekontrakten sto det at bilen selges «som den står» med en AutoConncept garanti på 6 måneder/ 200 000 km. Bilen fungerte fint ved overtagelse, men det skulle vise seg at den hadde vært chiptunet.

Chiptuning – en mangel etter kjøpet

Kort tid etter kjøpet, skjønte bilkjøperen at bilmotoren var tunet/trimmet, fordi bilen var sprekere enn forventet. Dette ble ikke opplyst om før kjøpet. Opplysninger om at bilen var trimmet fremgikk heller ikke av kontrakt, salgannonse eller på annen måte. Forhandler hevdet de ikke var klar over forholdet.

Vår klient undersøkte bilen hos et chiptuning – selskap. Det var fysiske spor etter at bilen var tunet/trimmet. En boks var «brutt opp» og det var således ingen tvil om at det var gjort et ufagmessig inngrep. Kjøper sendte en mail på dette 24 dager etter salget til selgeren. Kravet ble avvist.

Selger beklaget forholdet. Kunden, altså vår klient, kunne levere inn bilen og få den tilbakestilt og at kostnaden skulle selgeren selv ta. Vår klient kunne godta et prisavslag, men det var ikke aktuelt å kun godta fjerning av chiptuningen.

Chiptuning – manglende opplysninger gav hevingsgrunnlag

FKU kom etter vår argumentasjon frem til at vår klient kunne heve kjøpet. Han fikk således medhold.

Dersom selger ikke har opplyst om at bilen har vært chiptunet, eller er chiptunet, kan det medføre grunnlag for å heve kjøpet. Å gjøre slike endringer på bilen kan blant annet medføre økt risiko for slitasje på motor og drivverk.

Bistand i sak om chiptunet bil

Har du kjøpt bil hvor det ikke var opplyst om at bilen var trimmet eller chiptunet? Kontakt oss for vurdering av saken, så sjekker vi om du har en sak som kan føre frem. Vi har kompetanse. Det blir opp til deg om du ønsker å gå videre med saken med bistand fra oss. Bruk vårt kontaktskjema.

    Tlf (påkrevd)