Biladvokat for å løse bilsak

Har du en bilsak du ikke klarer å løse? Da kan løsningen være å bruke en biladvokat med rett kompetanse og erfaring. Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialisert seg på bilsaker, og deler her noen av sine erfaringer. Lyngmyr bistår parter i løse konflikter etter kjøp og salg av bil, bobil, båt og campingvogn over hele landet. Det meste kan løses via telefon og epost.

For deg som har kjøpt eller solgt bil med mangel

Visste du at forsikringen dekker utgifter om du er i tvist etter kjøp eller salg av bil? Du får dekket 80% av utgiftene etter egenandel på kr 3000 – 4000. Tvist vil si at det er fremsatt et krav, som er avvist fra motpart.

For deg som har kjøpt bil og trenger hjelp

 1. Reklamer til selger snarest. Dette er første steg. Forklar hva som er feil, hva du klager over og hva du krever. Forbrukerrådets mal kan fint benyttes. Vi anbefaler skriftlig reklamasjon, og send den slik at du kan være trygg på at selger har mottatt den.
 2. Har din klage blitt avvist? Det er her mange velger å bruke en biladvokat.

For deg som har solgt bil og trenger hjelp

 1. Er reklamasjonen berettiget? Er det snakk om bagatellmessige forhold kan det lønne seg å finne en løsning. Vær imidlertid oppmerksom på at en kjøper som har «vunnet frem» en gang, fort kan «finne veien tilbake» med nye reklamasjoner.
 2. Kan reklamasjonen ikke aksepteres? Da vil bilforsikringen din dekke advokathjelp i saken mot kjøper på nærmere vilkår. Dette gjelder dersom bilen var forsikret på salgstidspunktet.

Bruk av biladvokat etter kjøp av bil med mangel

Kan kjøper og selger finne en god løsning som for begge parter er til å leve med? Ja, i så fall vil det ofte være å foretrekke. Slik løses nok også de fleste saker. Et slik utfall er ikke alltid mulig, og da kan det være kjekt å la seg bistå av en biladvokat.

I vurderingen av om du skal bruke en advokat er det erfaringsvis flere momenter som spiller inn:

 • Kjøre saken selv, eller bruke advokat? Jeg pleier å si at det kan sammenlignes litt med å pusse opp badet. Noen velger å gjøre det selv, og lykkes godt med det, mens for andre kan utfallet bli fatalt, da muligheten for å gjøre feil er mange. Tvistesaker inneholder mange muligheter for å bomme, og da kan «løpet vært kjørt». Dette ser vi særlig med personer som velger å kjøre saken selv gjennom Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget.
 • Forbrukerrådet jobber med tvistesaker mellom privatpersoner, men de tilbyr mekling og ikke bistand. Forbrukerrådet er godt egnet for saker hvor tvistesummen er lav og partene trenger litt hjelp for å finne en løsning.
 • Kompetanse opparbeidet gjennom lang tid øker muligheten for å gjøre de rette valgene i din sak. Det gjør prosessen mer effektiv og øker muligheten for et godt resultat. Skal du bruke advokat, bør du derfor velge en biladvokat med riktig kompetanse.
 • Utgifter til advokat dekkes, innen visse grenser. Økonomi er alltid et moment som må vurderes, fordi vi alle er enige om at advokat i utgangspunktet ikke er billig. Det som gjør det mulig å la seg bistå av en biladvokat er forsikringen på bilen din. Hvis du har reklamert til selger og du kan dokumentere at ditt krav ble avvist, hjelper vi deg å aktivisere din rettshjelpsdekning. Du får da dekket 80% av utgiftene etter grunnegenandelen på kr 3000 – 4000, som kommer i tillegg.
 • Mangelens betydning i krone og øre kan ha noe å si for din vurdering. I hevingssaker der objektet kostet mer en kr 50.000 vil det nesten alltid være aktuelt å benytte advokatbistand. Dersom mangelen kan utbedres for en mindre sum penger eller ved svært lett innsats, er det ikke sikkert det er lønnsomt for deg å bruke advokat.
 • Saksomkostninger – hva med dem? Saksomkostninger får du som regel kun tilbake dersom du vinner en rettssak. 90% av sakene går ikke til retten, da de finner sin løsning før dette. Et bra utgangspunkt er at egenandelen på forsikringen må ansees som «innsats» du ikke får tilbake. Vi opplever at mange ser på betaling av egenandel for advokatutgifter som en god investering. Leser du dette og tenker en rettsak må til, forsøker vi selvsagt å få alle omkostninget dekket i retten.
 • Realistiske forventninger er et greit utgangspunkt. En flink biladvokat er en ekspert på å ivareta dine interesser, men ingen tryllekunster. Husk at verken du, advokaten eller noen andre vet hva som egentlig foregår i hodet på motparten. Hvis motparten har bestemt seg for at «dette skal ikke løses» er det rettslige skritt som gjelder. En advokat kan mene noe om du har en sak som kan føre frem, men advokaten kan ikke vite noe om motparts «egentlige» strategi.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand fra biladvokat i din sak


  Tlf