Biladvokat – spesialister på bistand i bilsaker

Våre biladvokater bistår over hele landet.

Trenger du hjelp til å løse en bilsak? Hvis man ikke har lykkes med å løse en sak selv kan det være en ide å benytte seg av en biladvokat. Bistand dekkes som regel over bilforsikringen med 80% etter egenandel på kr 4000. Les mer om når det kan være hensiktsmessig å engasjere biladvokat.

Når bør du engasjere biladvokat?

Som innledningsvis nevnt, vil du som kjøper eller selger av bil oppleve at behovet for profesjonell hjelp kan melde seg dersom en konflikt ikke løser seg. På hvilket tidspunkt klienter velger å engasjere biladvokat varierer.

Nedenfor vi vil ta for oss noen punkter som kan gi veiledning i forhold til når du bør engasjere oss som din biladvokat. En viktig moment er blant annet fra hvilket tidspunkt din forsikring dekker store deler av utgiftene til advokat.

Kjøpt bil – selger avviser kravet

De fleste reklamasjonssaker løser seg. Likevel ser vi at bilsaker er på klagetoppen og det er behov for advokatbistand for flere. Kravet til rettidig reklamasjon gjør at du må sende reklamasjon så snart du har mistanke om at mangel foreligger. Denne kan du sende selv.

I det selger har gjort det klart at ditt krav ikke vil bli etterkommet, kan behovet for advokat melde seg. Fra dette tidspunktet er det flere fagmessige vurderinger og strategiske valg som kan avgjøre hvordan utfall din sak får.

Når selger har avvist ditt krav har du også rettshjelpsdekning, med dekning av utgifter til advokat. Dette forutsatt at forsikringen har vært i kraft og at uenigheten med selger kan dokumenteres.

Noen forbrukere velger å føre saken selv i Forbrukerrådet eller forliksrådet. Det kan gå helt fint, men vi ser også at det er lett å snuble. Kjøpsretten inneholder mange vanskelige grensedragninger og lovens ordlyd er ikke alltid lett å forstå. Vi ser eksempelvis at mange ikke skjønner betydningen av kjøpsloven § 21, som vedrører «Tidspunktet for mangel».

Nordmenn er verdensmestre i oppussing, og noen er flinkere enn andre. Slik blir det også med egen sakførsel. En liten feil kan få store konsekvenser.

Det hjelper lite med fin flislegging på badet om membranen svikter og medfører vannlekkasje i dusjen. Forskjellen er at badet kan rives og bygges opp igjen. I en reklamasjonssak kan løpet være kjørt som følge av feilen. Dette ser vi en del eksempler på. Et konkret tilfelle som kan nevnes, er forholdet til reklamasjonsreglene, og regler om foreldelse. Om fristene ikke overholdes vil fort kravet kunne være tapt.

Solgt bil – kjøper fremmer krav

Vi får spørsmål om vi også hjelper privatpersoner som har solgt bil og blitt møtt med krav fra kjøper. Det gjør vi. Mange er ikke klar over at den bilforsikringen man hadde på kjøpstidspunktet dekker utgifter til advokat. Som selger er du på lik linje med kjøper i posisjon til å få dekket utgifter til advokat etter forsikringens vilkår.

Dersom du mener kjøper har fremmet et krav som ikke er holdbart kan kravet avvises. Vi har erfart at advokatbistand i tidlig fase gjør at slike konflikter «dør ut», fordi kjøper skjønner at kravet kanskje ikke var så godt som han i utgangspunktet trodde.

Som biladvokater er vi i stand til å avdekke sakens sterke og svake sider. Åresvis med erfaring både på kjøper – og selgersiden gjør at vi har et godt overblikk og vet hvor «skoen trykker».

Hvorfor velge oss som din biladvokat?

Vi har kompetansen som skal til

Vi jobber med bilsaker hver dag, og har gjort det i mange år. Intern og ekstern kursing/utdannelse av våre biladvokater gjør at vi alltid er oppdatert. Med et solid fagmiljø av biladvokater kan problemstillinger drøftes, uten at dette koster klienten noe ekstra og selvsagt på en måte som gjør at taushetsplikten er ivaretatt.

Rett fremgangsmåte

To saker er aldri helt like. Gjennom erfaring med tilsvarende saker har vi erfart hvordan den enkelte type sak bør behandles.

Effektivt = prisgunstig

Er man flink på noe, bruker man også mindre tid. Som klient betaler du advokaten for medgått tid. Med andre ord lønner det seg å bruke en advokat som kan faget, da arbeidet blir mer effektivt, og du får mer igjen for de pengene du investerer i advokatbistand.

Gode referanser

Mange tilbyr ulike tjenester over nett, og det kan være vanskelig å vite hvor flinke aktører er. Omtale på nett bør behandles med en viss kritisk sans, men samtidig vil andres erfaringer kunne gi en pekepinn på om det leveres en tjeneste av god kvalitet.

Fornøyde kunder er det vi lever for og av. Vi har fornøyde kunder i i våre saker, hvilket du vil kunne lese om på google min bedrift og facebook.

Dine advokatutgifter dekkes med nesten 80%

Rettshjelpsdekningen over den helt ordniære bilforsikringen dekker utgifter til advokat med 80%, etter egen grunnegenandel på kr 3000 – 4000. Vi hjelper deg med å aktivere denne.

Våre biladvokater jobber over hele landet

En biladvokat med rett kompetanse trenger ikke å gjennomføre kostbare klientmøter ansikt til ansikt. Alt kan gjøres med datamaskin og telefon. Det er effektivt og gjør at du kan velge kompetanse fremfor geografisk nærhet. Ønsker du likevel å møte advokaten gjennomfører vi naturligvis videomøter, noe som etter 2020 ble et viktig grep generelt i samfunnet.

Vi tilstreber at det ikke skal koste noe ekstra å velge oss fremfor «advokaten på hjørnet».

Kontakt våre bildvokater i dag

Ta kontakt via vårt skjema nedenfor for hjelp i din sak. Vi tar snarlig kontakt for info om videre oppfølgning av din sak.

Kontakt

Opplys følgende:

  • Er du kjøper eller selger? (Husk at kjøper må reklamere «innen rimelig tid»)
  • Har din motpart avvist kravet? Hvorfor?
  • Hvis aktuelt: bilmerke, årsmodell, kjøpesum, hva er kilometerstand?
  • Er alle servicer fulgt?
  • Hva kostet objektet?
  • Når ble det kjøpt/solgt?
  • Hva er mangelen? (Hva er feil, foreligger det uriktige opplysninger eller opplysningssvikt?)
  • Er bilen forsikret?