Biladvokat Kjetil Lyngmyr

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr advokatfirma. Lyngmyr har over 10 års erfaring i kontraksrett og han har spesialisert seg på bilsaker.

Vi har fortiden noe kapasitet. Ta kontakt dersom du ønsker en uforpliktende vurdering eller du trenger bistand til å løse en bilsak.

  Trenger du hjelp fra biladvokat?

  Advokat Kjetil Lyngmyr har gjennom mange år behandlet saker for kjøpere og selger av bil. I årenes løp har det medført erfaring og kunnskap om hva som er sentralt i denne type saker.

  Når kan det være aktuelt å bruke biladvokat?

  Basert på vår erfaring er det noen punkter som kan være greie å tenker over:

  • Utgifter til advokat dekkes først når det er fremsatt et krav, og dette kravet er avvist av motpart. Mange foretrekker derfor å sende den første reklamasjonen selv. Blir denne avvist helt eller delvis kan det ha noe for seg å kontakte oss.
  • I saker hvor bilen kan utbedres for kr 30 000 eller mindre må man være bevisst på om det er verdt å bruke penger på advokat.
  • Advokat dekkes av forsikringen, men det påløper en egenandel. Du må være villig til å betale egenandelen. Denne er som regel på kr 4000, pluss 20% av øvrige utgifter. Forsikringen dekker 80% inntil kr 100 000.