Bilen hadde vært trimmet – medhold i Forbrukerklageutvalget

Vår klient, en mann fra Vestlandet, fikke medhold i heving av kjøpet etter at det viste seg at bilen hadde vært trimmet. Saken gikk for Forbrukerklagetutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget)

Har du en lignende sak? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Trimmet før salg – en mangel

Dersom du skal selge en bil som har vært trimmet, bør det fremgå at kjøpekontrakten. Da er det ikke tvil om at opplysningen er gitt til kjøper.

I denne saken dreide det seg om en Audi A4 som tidligere hadde vært trimmet. Vår klient hadde ikke fått noen opplysninger om at bilen hadde vært trimmet. Dette ble funnet ut ved at Møller Bil fant ut at programvaren for motorstyreenheten ikke var original.

Forbrukerklageutvalget la til grunn at trimming gir økt risiko for feil og raskere slitasje på bilen. Opplysningssvikt om tidligere trimming var en mangel etter kjøpsloven § 19, bokstav b.

Heving av bilkjøp på grunn av trimming

Trimming av bil skaper en usikkerhet rundt bilens stand. Med mindre partene blir enige om et oppgjør, er dette saker hvor utbedring og prisavslag ikke er særlig praktisk. Det er en klar praksis i Forbrukerklageutvalget for at manglende opplysninger gir rett til å heve kjøpet. Dette gjelder nok særlig dersom det foreligger konkrete feil på bilen som har sammenheng med tidligere trimming.

Bevis for når trimming ble utført

Det er sentralt i disse sakene å kunne dokumentere at det ikke er kjøper som har trimmet bilen. Dersom det er umulig å bevise at bilen var trimmet når du kjøpte den, og alle tidligere eiere nekter for å ha trimmet bilen, er dette en utfordring.

I saker der kjøper er privatperson og selger er profesjonell bilforhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Det vil da være en fordel om mangelen ble oppdaget tidligere enn 6 måneder etter kjøpet. Etter forbrukerkjøpsloven § 18 skal feil som viser seg i dette 6 måneders vinduet i utgangspunktet formodes å ha vært tilstede på kjøpstidspunktet.

Kjøpt bil som er trimmet – selger godtar ikke ditt krav

Har du kjøpt bil som er trimmet og selger ikke vil godta ditt krav, kan vi bistå deg. Våre biladvokater har lang erfaring med bilsaker.

Forsikringen dekker som regel 80% av utgiftene til advokat etter egenandel på kr 4000.