Bilen var trimmet – medhold i FKU

Vår klient , en mann fra Møre og Romsdal solgte en bil, fikk medhold i krav om heving og erstatning. Det viste seg at bilen hadde vært chiptunet.

Bilen var trimmet – medhold i heving av bilkjøpet

Etter kjøpet oppdaget vår klient at bilen tidligere hadde vært trimmet. Dette ble funnet ut ved Møller Bil Ålesund at programvaren for motorstyreenheten ikke var original. Han reklamerte til selger, som avslo kravet om heving av bilkjøpet. Klienten ønsker bistand til å føre saken videre i Forbrukerrådet og FKU.

Ved salg av bilen som har vært trimmet, må detet opplyses om, ellers kan forholdet etter en konkret vurdering være å anse som en mangel. Vi anbefaler derfor at det tas inn en tydelig opplysning om tidligere trimming i kontrakt og salgsannonse.

Hvorfor trimming kan lede til heving av bilkjøpet

Tuning av en bil skaper en mulig usikkerhet rundt bilens tilstand på flere måter. Både motor, drivverk og styreenhet kan være påvirket. Hvis partene ikke blir enige om et oppgjør, er dette en sak hvor utbedring og prisavslag ikke er spesielt praktisk. En klar praksis i disse sakene i FKU er at ved manglende opplysninger om tuning av bilen, gir det rett til heving av et kjøp. Forholdet er vanskelig å utbedre, og prisavslag kan vanskelig eliminere bort ulempen for usikkerheten ved bilen.

Uløselig konflikt? Ta kontakt for bistand av biladvokat

Har du en konflikt etter kjøp eller salg av en bil og ikke kommer til en enighet, kan vi bistå deg. Våre advokater har lang erfaring med bilsaker.

Forsikringen dekker som regel 80% av utgiftene til advokat etter egenandel på kr 4000.

Kontakt oss

    Tlf (påkrevd)