Campingvogn solgt «som den er» – ikke medhold for kjøper

Vår klient er en dame fra Bergen. Hun solgte sin campingvogn, en Solifier, for i underkant av kr 200 000. Vognen ble «solgt som den er». I kontrakten sto det også at selger fraskriver seg retten til å gjøre mangler gjeldene etter kjøpsloven §19. Selger av campingvognen hadde ikke holdt informasjon tilbake. Kjøperen fikk et godt inntrykk av campingvognen ved kjøpsdato, og selgeren av vognen hadde ikke hadde oppdaget noe som helst feil med vognen.

Hva kjøper reklamerte over

Kjøper ga sin skriftlige klage til selger i mars. Kjøper reklamerte på følgende:

  • Vannlekkasje i et vindu
  • Dårlig og fraværende utvask
  • Vannlekkasje fra vannrør og vanntank
  • Gasslekkasje og defekt fra brennere
  • Råteskader og dårlige bjelker

Kjøper krevde at selger betalte for skadene i campingvognen, og fremla en sakkyndig vurdering fra et caravanselskap.

Sakkyndig kom frem til at det var lekkasje i vinduet, men på hvilket tidspunkt dette oppsto er vanskelig å si noe om. Det var også fukt i vinduet, men dette hadde kommet i nyere tid. Kjøper klarte ikke å sannsynliggjøre at det forelå feil og mangler ved vognen på kjøpstidspunktet, noe vår advokat påpekte.

Ikke i «vesentlig dårligere stand»

Forbrukerklageutvalget  konkluderte med at vognen ikke var i «vesentlig dårligere stand». Det forelå heller ikke uriktige opplysninger eller andre forhold som tilsa at vognen var mangelfull. Vognens alder og historikk innebar en betydelig risiko, noe som også ble understreket av advokaten fra Austin Lyngmyr. Uten grunnlag for mangel etter kjøpeloven § 19 og kjøpsloven § 21 kunne ikke kjøper vinne frem. Klagen fra kjøper kunne ikke tas til følge. Vår klient vant dermed saken.

Ikke mulig å fraskrive seg ansvaret for kjøpsloven § 19

I denne saken konkluderte Forbrukerklageutvalget med at vår klient ikke kunne fraskrive seg ansvaret for mangel etter kjøpsloven § 19. Det var likevel ikke avgjørende for saken.

På generelt grunnlag er vi enig i at ansvarsfraskrivelser må være tydelig vedtatt for å kunne stå seg.

Solgt campingvogn og fått et krav mot deg? Kontakt oss for bistand

Vi bistår både kjøper- og selgersiden. Årelang erfaring fra «begge sider» har gjort at vi har opparbeidet oss særlig kompetanse, uavhengig av om du trenger hjelp som kjøper eller selger.

Advokat dekkes av din forsikring

Fase egenandel er som regel på kr 3000 – 4000. Deretter dekker forsikringen 80% av utgiftene til advokat. Kontakt oss for en vurdering av saken din.

Første vurdering koster ikke noe

Har du kanskje bruk for advokat? For deg som vurderer bistand fra advokat så tilbyr vi en sjekk av saken for å se hvordan du ligger an. Vi finner ut om vi eventuelt kan hjelpe deg, og du kan få en pekepinn på om du har en sak som kan være sterk nok til å vinne frem med, uavhengig av om du har kjøpt eller solgt campingvogn. Ta kontakt via vårt kontaktskjema.

    Tlf (påkrevd)