Kategori: Fagartikler

Våre biladvokater deler informasjon om faglige problemstillinger og gir deg tips som du kanskje kan bruke i din sak.

Kjøpt bil som har vært chiptunet/trimmet?

I markedet er det mange biler som har vært, eller er, chiptunet. Software på bilen er endret for å gi økt ytelse og «hente ut» mer krefter av motoren. Våre advokater har i mange år arbeidet med saker hvor dette har vært mangel – og hevingsgrunnlag. Sjekk hva du bør gjør dersom bilen du kjøpte

Forhandler klarer ikke å fikse feilen

Hva skal man gjøre hvis forhandleren ikke klarer å fikse feilen? Vi forsøker her å gi deg svaret. Det er ikke slik at forhandler har en evigvarende rett til å fikse feil og mangler. Tvert imot er reglene ganske strenge, i forbrukerens favør. Antall forsøk etter loven Her har vi altså kun fokus på de

Advokat som kan båtsaker

Har du kjøpt eller solgt båt og kommet i tvist med motpart? Da kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat som kan ta saken for deg. Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialisert seg på bilsaker og båtsaker. Han har mange års erfaring med bistand til både kjøper- og selgersiden. Sjekk om du kan ha behov

Heving av ATV – kjøp

Vi jobber mye med hevingssaker på bil, båt og bobil. Imidlertid blir vi også kontaktet i saker om ATV, og vi har derfor laget en egen artikkel om heving av ATV-kjøp. Det vi særlig tar for oss her, er deg som har kjøpt ATV fra forhandler, og forhandler ikke klarer å fikse din ATV innen

Heve kjøpet når bilen har vært kondemnert

Dersom bilen du har kjøpt har vært kondemnert kan det være grunnlag for heving av kjøpet. Vi tar for oss noen viktige punkter i hevingsvurderingen. Kondemnert bil – utgangspunktet De fleste som tar kontakt med oss har gjerne fått vite ved en tilfeldighet at bilen de har kjøpt har vært kondemnert. Det kan være dokumenter

Vannlekkasje på bil

Våre biladvokater erfarer at vannlekkasje på bil er et problem vi kanskje aldri blir helt kvitt. Stadig dukker det opp nye saker der en uheldig kjøper tross mye tålmodighet ikke oppnår et akseptabelt resultat. Da kommer spørsmålene. Hvor mange forsøk har selger? Hva gjør du når selger ikke klarer å fikse feilen? Vi gir deg

Biladvokat Kjetil Lyngmyr

Advokat Kjetil Lyngmyr er partner i Austin Lyngmyr advokatfirma. Lyngmyr har over 10 års erfaring i kontraksrett og han har spesialisert seg på bilsaker. Vi har fortiden noe kapasitet. Ta kontakt dersom du ønsker en uforpliktende vurdering eller du trenger bistand til å løse en bilsak. Trenger du hjelp fra biladvokat? Advokat Kjetil Lyngmyr har

Heve kjøp av campingvogn

Klassisk sak på heving av campingvognkjøp dreier seg ofte om fukt- og råteproblematikk. Våre advokater gir deg et innblikk i relevante momenter når det kommer til å heve kjøpet av campingvognen. Markedsføringen av campingvognen kan ha mye å si Ikke sjelden vil markedsføringen av vognen kunne ha mye å si. Vi tenker da på opplysninger

Heve kjøp av båt

Heving av båtkjøp kan være en løsning hvis selger ikke vil utbedre en mangel og de problemene du har klaget på er alvorlige nok. Når du hever kjøp av båt skal båten tilbake til selger, og du skal få tilbake kjøpesummen. Vi har i årenes løp bistått i mange hevingssaker og tar her for oss

Ansvar ved privat salg av bil

Har du solgt bil og mottatt reklamasjon? Da lurer du kanskje på hvilket ansvar du har som selger av bilen. Vi bistår stadig selgere som har mottatt reklamasjon fra kjøper av bilen. Hvilket ansvar har jeg etter salg av bil? Det første vi må se på er avtalen. Hva er avtalt mellom deg som selger