Kategori: Mangel

Uten kjennskap til kjøpstvister kan det være vanskelig å vite om mangel etter loven foreligger. For å heve kjøp eller andre mangelskrav må det som regel foreligge mangel. Vi ser nærmere på de mest aktuelle mangelsbestemmelsene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Advokat som kan båtsaker

Har du kjøpt eller solgt båt og kommet i tvist med motpart? Da kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat som kan ta saken for deg. Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialisert seg på bilsaker og båtsaker. Han har mange års erfaring med bistand til både kjøper- og selgersiden. Sjekk om du kan ha behov

Heving av ATV – kjøp

Vi jobber mye med hevingssaker på bil, båt og bobil. Imidlertid blir vi også kontaktet i saker om ATV, og vi har derfor laget en egen artikkel om heving av ATV – kjøp. Det vi særlig tar for oss her, er deg som har kjøpt ATV fra forhandler, og forhandler ikke klarer å fikse din

Heve kjøpet når bilen har vært kondemnert

Dersom bilen du har kjøpt har vært kondemnert kan det være grunnlag for heving av kjøpet. Vi tar for oss noen viktige punkter i hevingsvurderingen. Kondemnert bil – utgangspunktet De fleste som tar kontakt med oss har gjerne fått vite ved en tilfeldighet at bilen de har kjøpt har vært kondemnert. Det kan være dokumenter

Vannlekkasje på bil

Våre biladvokater erfarer at vannlekkasje på bil er et problem vi kanskje aldri blir helt kvitt. Heldigvis er de fleste biler tette, men vann som trenger inn i bil er et stadig tilbakevendende tvistetema. Hvor mange forsøk har selger? Hva gjør du når selger ikke klarer å fikse feilen? Vi forsøker å gi deg svarene.

Heve kjøp av båt

Heving av båtkjøp kan være en løsning hvis selger ikke vil utbedre en mangel og de problemene du har klaget på er alvorlige nok. Når du hever kjøp av båt skal båten tilbake til selger, og du skal få tilbake kjøpesummen. Vi har i årenes løp bistått i mange hevingssaker og tar her for oss

Heve kjøp etter 3 ganger

Har forhandler forsøkt å rette mangelen, men lykkes ikke? Forbrukerkjøpsloven gir i utgangspunktet to forsøk på utbedring av mangelen. Vi skal se nærmere på om forhandler kan ha mulighet for et tredje forsøk og hva som er konsekvensen hvis mangelen fortsatt ikke er utbedret. Forhandler klarer ikke å fikse feilen I denne artikkelen ser vi

Selger klarer ikke å fikse bilen

Vi opplever at mange bilkjøpere er ekstremt tålmodige. Mange er ikke klar over at selger har kun 2 forsøk på å utbedre samme mangel. Dersom selger ikke klarer å fikse bilen kan du faktisk har krav på heving av kjøpet. Antall forsøk på utbedring Selger har rett til å fikse 2 ganger Vi forutsetter at

Audi som bruker mer olje enn normalt

Våre biladvokater har erfart at enkelte biler bruker mer olje enn normalt. Vi har behandlet flere saker på Audi med for høyt oljeforbruk. Ofte kan høyt oljeforbruk komme av indre slitasje i motoren. Sjekk om du kan reklamere til selger. Når kan selger ha et ansvar for unormalt oljeforbruk på Audi? Først og fremst må

Kjøpt bobil med fukt

Dersom du har kjøpt en bobil som er full av fukt, er du ikke alene. Dessverre er fukt og råte en av de vanligste årsakene til at kjøper vil heve kjøp av bobilen. Heving av bobilkjøp som følge av fukt er noe våre biladvokater behandler mange saker på. Hva gjør du når selger ikke vil

Heve kjøp av bobil

Bobil kan være dyrt i innkjøp og en drøm når alt fungerer. Du har «hytta» med deg på fire hjul og alt er bare velstand. Dessverre opplever imidlertid noen av oss feil og mangler og ønsker å heve kjøpet av bobilen. Vi ser eksempelvis at det kan være vanskelig å utbedre feil på bobil, og