Kategori: Mangel

Uten kjennskap til kjøpstvister kan det være vanskelig å vite om mangel etter loven foreligger. For å heve kjøp eller andre mangelskrav må det som regel foreligge mangel. Vi ser nærmere på de mest aktuelle mangelsbestemmelsene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Kjøpt bil som har vært chiptunet/trimmet?

I markedet er det mange biler som har vært, eller er, chiptunet. Software på bilen er endret for å gi økt ytelse og «hente ut» mer krefter av motoren. Våre advokater har i mange år arbeidet med saker hvor dette har vært mangel – og hevingsgrunnlag. Sjekk hva du bør gjør dersom bilen du kjøpte

Forhandler klarer ikke å fikse feilen

Hva skal man gjøre hvis forhandleren ikke klarer å fikse feilen? Vi forsøker her å gi deg svaret. Det er ikke slik at forhandler har en evigvarende rett til å fikse feil og mangler. Tvert imot er reglene ganske strenge, i forbrukerens favør. Antall forsøk etter loven Her har vi altså kun fokus på de

Advokat som kan båtsaker

Har du kjøpt eller solgt båt og kommet i tvist med motpart? Da kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat som kan ta saken for deg. Advokat Kjetil Lyngmyr har spesialisert seg på bilsaker og båtsaker. Han har mange års erfaring med bistand til både kjøper- og selgersiden. Sjekk om du kan ha behov

Heving av ATV – kjøp

Vi jobber mye med hevingssaker på bil, båt og bobil. Imidlertid blir vi også kontaktet i saker om ATV, og vi har derfor laget en egen artikkel om heving av ATV-kjøp. Det vi særlig tar for oss her, er deg som har kjøpt ATV fra forhandler, og forhandler ikke klarer å fikse din ATV innen

Heve kjøpet når bilen har vært kondemnert

Dersom bilen du har kjøpt har vært kondemnert kan det være grunnlag for heving av kjøpet. Vi tar for oss noen viktige punkter i hevingsvurderingen. Kondemnert bil – utgangspunktet De fleste som tar kontakt med oss har gjerne fått vite ved en tilfeldighet at bilen de har kjøpt har vært kondemnert. Det kan være dokumenter

Vannlekkasje på bil

Våre biladvokater erfarer at vannlekkasje på bil er et problem vi kanskje aldri blir helt kvitt. Stadig dukker det opp nye saker der en uheldig kjøper tross mye tålmodighet ikke oppnår et akseptabelt resultat. Da kommer spørsmålene. Hvor mange forsøk har selger? Hva gjør du når selger ikke klarer å fikse feilen? Vi gir deg

Heve kjøp av campingvogn

Klassisk sak på heving av campingvognkjøp dreier seg ofte om fukt- og råteproblematikk. Våre advokater gir deg et innblikk i relevante momenter når det kommer til å heve kjøpet av campingvognen. Markedsføringen av campingvognen kan ha mye å si Ikke sjelden vil markedsføringen av vognen kunne ha mye å si. Vi tenker da på opplysninger

Heve kjøp av båt

Heving av båtkjøp kan være en løsning hvis selger ikke vil utbedre en mangel og de problemene du har klaget på er alvorlige nok. Når du hever kjøp av båt skal båten tilbake til selger, og du skal få tilbake kjøpesummen. Vi har i årenes løp bistått i mange hevingssaker og tar her for oss

Heve kjøp etter 3 ganger

Har forhandler forsøkt å rette mangelen, men lykkes ikke? Forbrukerkjøpsloven gir i utgangspunktet to forsøk på utbedring av mangelen. Vi skal se nærmere på om forhandler kan ha mulighet for et tredje forsøk og hva som er konsekvensen hvis mangelen fortsatt ikke er utbedret. Forhandler klarer ikke å fikse feilen I denne artikkelen ser vi

Selger klarer ikke å fikse bilen

Vi opplever at mange bilkjøpere er ekstremt tålmodige. Mange er ikke klar over at selger har kun 2 forsøk på å utbedre samme mangel. Dersom selger ikke klarer å fikse bilen kan du faktisk har krav på heving av kjøpet. Antall forsøk på utbedring Selger har rett til å fikse 2 ganger Vi forutsetter at