Kategori: Mangel

Uten kjennskap til kjøpstvister kan det være vanskelig å vite om mangel etter loven foreligger. For å heve kjøp eller andre mangelskrav må det som regel foreligge mangel. Vi ser nærmere på de mest aktuelle mangelsbestemmelsene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Audi som bruker mer olje enn normalt

Våre biladvokater har erfart at enkelte biler bruker mer olje enn normalt. Vi har behandlet flere saker på Audi med for høyt oljeforbruk. Ofte kan høyt oljeforbruk komme av indre slitasje i motoren. Sjekk om du kan reklamere til selger. Når kan selger ha et ansvar for unormalt oljeforbruk på Audi? Først og fremst må

Kjøpt bobil med fukt

Dersom du har kjøpt en bobil som er full av fukt, er du ikke alene. Dessverre er fukt og råte en av de vanligste årsakene til at kjøper vil heve kjøp av bobilen. Heving av bobilkjøp som følge av fukt er noe våre biladvokater behandler mange saker på. Hva gjør du når selger ikke vil

Heve kjøp av bobil

Bobil kan være dyrt i innkjøp og en drøm når alt fungerer. Du har «hytta» med deg på fire hjul og alt er bare velstand. Dessverre opplever imidlertid noen av oss feil og mangler og ønsker å heve kjøpet av bobilen. Vi ser eksempelvis at det kan være vanskelig å utbedre feil på bobil, og

Kjøpsloven § 19, som den er – hva betyr det?

De fleste bruktbiler i dag selges «som den er». Kjøpsloven § 19 regulerer tilfellene hvor forbeholdet er tatt inn og sier noe om når mangel foreligger til tross for ansvarsfraskrivelsen. Har selger ingen plikter lenger ved salg «som den er»? Dette er en relativt vanlig mistforståelse. Selger tror man er uten ansvar fordi bilen ble