Kategori: Mangel

Uten kjennskap til kjøpstvister kan det være vanskelig å vite om mangel etter loven foreligger. For å heve kjøp eller andre mangelskrav må det som regel foreligge mangel. Vi ser nærmere på de mest aktuelle mangelsbestemmelsene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Heve kjøp av bobil

Bobil kan være dyrt i innkjøp og en drøm når alt fungerer. Du har «hytta» med deg på fire hjul og alt er bare velstand. Dessverre opplever imidlertid noen av oss feil og mangler og ønsker å heve kjøpet av bobilen. Vi ser eksempelvis at det kan være vanskelig å utbedre feil på bobil, og

Kjøpsloven § 19, som den er – hva betyr det?

De fleste bruktbiler i dag selges «som den er». Kjøpsloven § 19 regulerer tilfellene hvor forbeholdet er tatt inn og sier noe om når mangel foreligger til tross for ansvarsfraskrivelsen. Har selger ingen plikter lenger ved salg «som den er»? Dette er en relativt vanlig mistforståelse. Selger tror man er uten ansvar fordi bilen ble