Kategori: Fagartikler

Våre biladvokater deler informasjon om faglige problemstillinger og gir deg tips som du kanskje kan bruke i din sak.

Selger klarer ikke å fikse bilen

Vi opplever at mange bilkjøpere er ekstremt tålmodige. Mange er ikke klar over at selger har kun 2 forsøk på å utbedre samme mangel. Dersom selger ikke klarer å fikse bilen kan du faktisk har krav på heving av kjøpet. Antall forsøk på utbedring Selger har rett til å fikse 2 ganger Vi forutsetter at

Audi som bruker mer olje enn normalt

Våre biladvokater har erfart at enkelte biler bruker mer olje enn normalt. Vi har behandlet flere saker på Audi med for høyt oljeforbruk. Ofte kan høyt oljeforbruk komme av indre slitasje i motoren. Sjekk om du kan reklamere til selger. Når kan selger ha et ansvar for unormalt oljeforbruk på Audi? Først og fremst må

Kjøpt bobil med fukt

Dersom du har kjøpt en bobil som er full av fukt, er du ikke alene. Dessverre er fukt og råte en av de vanligste årsakene til at kjøper vil heve kjøp av bobilen. Heving av bobilkjøp som følge av fukt er noe våre biladvokater behandler mange saker på. Hva gjør du når selger ikke vil

Heve kjøp av bobil

Bobil kan være dyrt i innkjøp og en drøm når alt fungerer. Du har «hytta» med deg på fire hjul og alt er bare velstand. Dessverre opplever imidlertid noen av oss feil og mangler og ønsker å heve kjøpet av bobilen. Vi ser eksempelvis at det kan være vanskelig å utbedre feil på bobil, og

Kjøpsloven § 19, som den er – hva betyr det?

De fleste bruktbiler i dag selges «som den er». Kjøpsloven § 19 regulerer tilfellene hvor forbeholdet er tatt inn og sier noe om når mangel foreligger til tross for ansvarsfraskrivelsen. Har selger ingen plikter lenger ved salg «som den er»? Dette er en relativt vanlig mistforståelse. Selger tror man er uten ansvar fordi bilen ble

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter § kjl. § 19

Såfremt forbrukerkjøpsloven ikke kommer til anvendelse kan partene avtale at selgers ansvar etter kjøper skal begrenses. Ihvertfall til en viss grad. Partene bør ha et bevisst forhold til slike avtalevilkår, da konsekvensene kan være store. Ansvarsfraskrivelsen sett fra kjøpers perspektiv Dersom du skal kjøpe en bil eller annen kostbar gjenstand har du sannsynligvis ingenting å

Reklamasjon etter kjøp av bil

Har du kjøpt bil med feil? Da er det viktig at du reklamerer til selger, så snart som mulig. Dersom man venter for lenge vil faktisk et eller holdbart krav i de aller fleste tilfelller gå tapt. Vi skriver her hva det er viktig å ha kontroll på. Tidsfrister Frist 1 Uansett hvem du har

Vår kjøpsrettadvokater bistår i saker over hele landet

BIL – BÅT – BOBIL – CAMPINGVOGN Hvorfor skal du velge oss som advokat i din sak? Vi er et av Norges mest benyttede advokatselskaper i kjøpsrett. Du vil bli tildelt en advokat som har bilsaker og kjøpsrett som sitt kjerneområde og arbeidsfelt hver eneste arbeidsdag. Våre biladvokater er organisert i egen fagruppe. Faglig oppdatering

Hvordan hever jeg kjøp av bil? Les vår hevingsguide

Våre biladvokater i Austin Lyngmyr advokatfirma vet hvordan du skal gå frem ved heving av bilkjøp. Her gir vi deg en innføring i punkter som er viktig å tenke over om du vil forsøke å heve kjøp. Slik hever du kjøpet, steg for steg Ønsker du å gå rett på «oppskriften» og hoppe over vår

Omregistrering – refusjon

Ved heving av kjøp kan det være mulighet for refusjon av omregistreringsavgiften. Dette er noe mange ikke er klar over. En egen forskift gir hjemmel for å søke om refusjon Forskrift om omregistreringsavgift Forskriften finner du her på lovdata.no. Ved heving av kjøp av brukt kjøretøy er det særlig § 6, punkt 9 som er