Kategori: Reklamasjon

Reklamasjon må alltid skje «innen rimelig tid». I saker etter kjøpsloven er absolutt reklamasjonsfrist videre 2 år, og etter forbrukerkjøpsloven er fristen 5 år. Det er altså to frister som må overholdes. Overfor nevnt er utgangspunktet. Utenfor forbrukerkjøp kan reglene fravikes. Vi ser imidlertid sjeldent at det gjøres i praksis.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Har du kjøpt bil med feil? Da er det viktig at du reklamerer til selger, så snart som mulig. Dersom man venter for lenge vil faktisk et eller holdbart krav i de aller fleste tilfelller gå tapt. Vi skriver her hva det er viktig å ha kontroll på. Tidsfrister Frist 1 Uansett hvem du har