Kategori: Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget aviser vedtak i kjøpssaker. Vi bistår ofte klienter i utvalget, samt i saker som kommer inn til tingretten etter behandling i utvalget.

Motpart tar saken til tingretten etter vedtak fra Forbrukerklageutvalget

Har du mottatt avgjørelse fra Forbrukerklageutvalget og fått beskjed om at motparten tar saken videre til tingretten? Da bør du vurdere å engasjere advokat med erfaring fra tilsvarende saker. Vi bistår ofte klienter som har mottatt vedtak fra Forbrukerklageutvalget. Tingrettsbehandling etter vedtak i Forbrukerklageutvalget Mange velger å engasjere advokat i Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget. De fleste

Advokatbistand i Forbrukerklageutvalget

Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget behandler til enhver tid mange kjøpssaker. I de fleste av disse sakene har partene ikke advokat. Det kan imidlertid lønne seg dersom det står en del penger på spill. Må du bruke advokat i Forbrukerklageutvalget? Svaret er nei, det må du ikke. De fleste saker i utvalget går uten advokat. Men, så