Fikk hevet bobilkjøpet- forhandler klarte ikke å fikse feil med bremsene

Vår klient mann fra Trøndelag kjøpte bobil av forhandler. Bobilen var en 2000-modell, kjøpt for kr 240.000. Bobilen hadde på dette tidspunktet gått 150.000 km. Den ble solgt med 6 måneders garanti.

Klienten fikk medhold i heving av kjøpet etter at det viste seg at bobilen hadde gjentatte feil med bremsene, noe som forhandler ikke klarte å reparere og fikse på.

Saken gikk til Forbrukerklageutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget).

Mangel ved bobilen som førte til heving

En måned etter kjøpet, etter å ha kjørt 400 km, oppdaget bobilkjøperen vibrasjoner i bremsene. Han reklamerte skriftlig til selger. Selger skiftet hjullager. Han informerte kjøperen om at hvis problemet kom tilbake var neste skritt å skifte bremseskiver. Feilen kom tilbake etter å ha kjørt 1000 km til, og kjøperen meldte fra til selger. Selger skiftet på nytt bremseskivene – og klosser. Feilen på bobilen kom likevel tilbake etter ca 1000km. Kjøper krevde da heving av kjøpet

Hvorfor selger ikke ville godta heving av kjøpet

I juli framsatte kjøper en ny skriftlig reklamasjon og krevde heving av kjøpet. Selger avviste hevingskravet. Selger sine argumenter var:

Første klagen var ulyd på i forstilling (skifter hjullager)

Andre reklamasjon var kast i bremseskiver (skifter bremseskiver)

Tredje reklamasjon bremsene «lå på» (skifter bremseskiver og bremseklosser)

Mange forhandlere tror de fortsatt kan påberope seg avhjelp hvis de ikke finner feilen. En slik ordning ville i praksis kunne gi forhandler en «evig» utbedringsrett. Dersom mangelen for forbrukeren oppleves som den samme vil det være et relevant moment.

Forhandler har i forbrukerkjøp kun 2 forsøk. Ved særlige grunner kan flere forsøk være aktuelle, noe vi sjelden ser i praksis.

Dokumentasjon av mangelen

Mangelen ble dokumentert på et godkjent verksted. De var ikke i tvil om at bobilen hadde unormale vibrasjoner i bremsene. Til tross for alle forsøkene hadde altså ikke forhandler klart å utbedre mangelen ved bobilen.

Vår klient fikk medhold i hevingsspørsmålet

Utfallet av saken ble at kjøper fikk hevet kjøpet og tilbakebetalt 240 000 kr med renter fra den datoen han reklamerte skriftlig første gang.

Advokat dekkes av bilforsikringen

Har du kjøpet en bobil hvor feilen kommer tilbake, og kjøper ikke vil godta ditt krav, kan vi bistå deg. Våre biladvokater har lang erfaring med bobilsaker. Forsikringen dekker 80% etter du har betalt en fast egenandel. Denne er som regel på kr 4000.

Ta kontakt for en vurdering av din sak

Ta kontakt med oss for vurdering av din sak.

    Tlf (påkrevd)