Forhandler klarer ikke å fikse feilen

Hva skal man gjøre hvis forhandleren ikke klarer å fikse feilen? Vi forsøker her å gi deg svaret. Det er ikke slik at forhandler har en evigvarende rett til å fikse feil og mangler. Tvert imot er reglene ganske strenge, i forbrukerens favør.

Antall forsøk etter loven

Det forutsettes at du er forbruker og at motparten, altså bilselgeren, er profesjonell forhandler. I slike tilfelle kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Ellers er det kjøpsloven. Vi må skille mellom lovene, da de har noe viktige forskjeller. Her har vi altså kun fokus på de tilfeller hvor selgeren er forhandler og du som privatperson er den som har kjøpt bilen.

2 forsøk

Mange tror at forhandler har 3 forsøk. Det er ikke riktig. Lovens klare utgangspunkt er 2 «avhjelpsforsøk». Det vil si at forhandler kan forsøke å fikse bilen din to ganger. Lykkes ikke forhandleren på disse to forsøkene er det kun mulig å fortsette med videre forsøk på å fikse dersom du tillater det. I tillegg åpner loven for ytterligere avhjelp dersom det foreligger «særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig».

I tillegg sier loven at feilen må fikses:

 • «innen rimelig tid»
 • uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg
 • uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren

Hvis forhandler ikke overholder ett eller flere av disse vilkårene kan retten til å forsøke å fikse bilen være bortfalt.

Kan du heve kjøpet etter 2 forsøk?

Hvis forhandler har hatt sine to forsøk, og mangelen ikke er «uvesentlig», kan du i utgangspunktet ha rett til å heve kjøpet. Av erfaring vet vi at du imidlertid må være forberedt på at forhandlere vil argumentere mot hevingskravet. Vi ser ofte at det er uenighet om antall forsøk og hva som faktisk er et forsøk.

Er det mest fristende å fortsette prosessen med å fikse bilen? Da kan du innvilge flere forsøk. Dersom du egentlig vil heve kjøpet, men forhandler skal innvilges et 3. forsøk, kan det være hensiktsmessig å sende en e-post og gi uttrykk for at man anser dette forsøket som det siste før heving. Forhandler får da en sterk oppfordring til å utbedre mangelen.

Advokat i sak om heving av bilkjøp

Har du en sak som kan være aktuell for advokatbistand? Kontakt oss , så hjelper vi deg. Vi har lang erfaring og rett kompetanse i hevingssaker. Vi gjennomgår og vurderer saken. Deretter utformer vi et solid skriv med fremstilling av sakens faktum og rettslige side. I noen tilfeller gir forhandler seg, fordi forhandler også ser at det etter en nærmere vurdering foreligger grunnlag for å heve kjøpet. I andre tilfeller løser vi sakene ved at forhandler kjøper bilen tilbake til en fornuftig sum, som er vesentlig bedre enn et ordinært innbytte. Vi opplever også ofte at forhandler vil løse saken fremfor å stå i en rettslig prosess. Forbrukerkjøpsloven er strengt og et tap i retten er heller ikke gunstig for omdømmet. Målet vårt er alltid å løse saken så raskt og effektivt som mulig.

  Tlf (påkrevd)

  Opplys følgende:

  - Er du kjøper eller selger? (Husk at kjøper må reklamere "innen rimelig tid")
  - Har din motpart avvist kravet? Hvorfor?
  - Hvis aktuelt: bilmerke, årsmodell, kjøpesum, hva er kilometerstand?
  - Er alle servicer fulgt?
  - Hva kostet objektet?
  - Når ble det kjøpt/solgt?
  - Hva er mangelen? (Hva er feil, foreligger det uriktige opplysninger eller opplysningssvikt?)
  - Er objektet forsikret?