Fritt advokatvalg

Vi erfarer i mange hevingssaker at mange forsikringsselskaper har et samarbeid med et eller flere advokatkontorer og kontorfellesskap. Dette kommer til syne ved søknad om rettshjelp.

Rettshjelp og valg av biladvokat

Hva er rettshjelp

Helt kort: rettshjelp er det samme som dekning av advokatutgifter, på nærmere vilkår. Det er en tjeneste som ligger innbakt i din bilforsikring. Det er denne du får bruk for ved tvist om heving av bilkjøp.

Ved søknad om rettshjelp hender det at enkelte forsikringselskap peker på konkrete advokatselskap du kan velge, da disse har et samarbeid med forsikringsselskapet. Vær her klar over at det er fritt advokatvalg.

Fritt advokatvalg – velg rett advokat

Ikke alle advokater har like god erfaring med å heve bilkjøp. Du kan velge akkurat den advokaten du ønsker, og forsikringen må fortsatt dekke advokatutgiftene i anledning rettshjelp. Muligheten for rettshjelp faller således ikke bort av at du ikke velger en samarbeidende advokat.

Vi har kompetansen

Vår erfaring er at mange forbrukere i dag er mer opptatt av kompetanse, enn anbefalinger og geografisk nærhet. Det kan være et godt utgangspunkt. Man klarer ikke å være god i alt, noe vi har tatt konsekvensen av. Kontakt oss for bistand i din bilsak.