Fikk 2,3 millioner etter havari på girkasse

Klienten vår hadde kjøpt ny bobil av en forhandler på Østlandet. Helt siden levering av bilen var det trøbbel med rykk og napp i girkassen. Klienten oppleve også å «miste» giret. Etter bistand fra Austin Lyngmyr advokatfirma fikk klienten medhold i heving av kjøpet i Sarpsborg tingrett.

Problemer med girkasse på Fiat bobil

Bilen var typen Carthago E-line 51QB Fiat 2016 modell. Meldingen «Gear unavailable» kom opp i displayet på Fiat-bobilen.

Bilen nykket i lav fart, og hadde vibrasjoner ved rygging. Dette skylde feil på girkassen. Det ble gjort forsøk på å fikse girkassen, flere ganger, og over relativt lang tid. Feilen lot seg imidlertid ikke utbedre og til slutt var det så og si havari på girkassen.

Krav om heving av kjøp

Etter at selger ikke klarte å fikse bilen over flere forsøk og over lang tid, ble det krevd heving av kjøpet. Vi mente utbedringsretteren var uttømt, da vi ble engasjert som prosessfullmektig i saken. Saken fant ikke sin løsning utenrettslig og det var nødvendig å ta ut stevning.

Medhold i heving av kjøp etter havari på girkasse

Bilens girkasse havarerte, i den forstand at bilen ikke ville gå i gir. Selger hevder det var forskjellige feil og at man ikke hadde uttømt retten til å utbedre bilen. Retten mente imidleritd at selger hadde hatt sine forsøk og at feilen på girkasse ikke var en «uvesentlig mangel».

Heving av kjøp gav 2,3 mill tilbake

Klienten fikk tilbake kjøpesummen, forsinkelsesrenter for omlag 3 år, erstatning for utgifter som hadde vært forgjeves samt renter av disse, og saksomkostningene ble dekket. Klient gav omlag 1.450.000 for bobilen og fikk tilbake cirka kr 2.300.000 etter medhold i heving av kjøpet som følge av havariet på Fiat-girkassen.

Vår kompetanse – din trygghet

Har du kjøpt bil og opplevd problemer med girkassen, eller havari på girkassen? Da kan du ha krav på heving av kjøpet hvis selger ikke klarer eller vil utbedre mangelen.

Vi løser mange saker i tidlig fase, noe som alltid er et mål. Noen ganger må vi imidlertid ta rettslige skritt, og da er det ekstra godt å vite at saken er i trygge hender.

Har du en lignende sak? Ta kontakt for avtale om bistand. Benytt vårt kontaktskjema.

Husk at utgifter til advokat dekkes av bilens forsikring. Du betaler kun 20%, samt et engansbeløp på kr 3000 – 4000.