Heve kjøp av bobil

Bobil kan være dyrt i innkjøp og en drøm når alt fungerer. Du har «hytta» med deg på fire hjul og alt er bare velstand. Dessverre opplever imidlertid noen av oss feil og mangler og ønsker å heve kjøpet av bobilen.

Vi ser eksempelvis at det kan være vanskelig å utbedre feil på bobil, og opplever stadig å bli kontaktet av uheldige kjøpere som ønsker å heve kjøpet. Andre har oppdaget råte som ikke var kjent på kjøpstidspunktet.

Vi tar for oss noen momenter som kan være greie å være klar over ved krav om heving av bilkjøpet. Våre biladvoktar har betydelig innsikt og erfaring i mangels- og hevingssaker.

Heve kjøp – noen viktige utgangspunkter

På hevingavbilkjop.no har vi laget flere artikler om heving. Vi har en egen artikkel for reklamasjon, og vi har publisert en egen hevingsguide. Her skal vi kort redgjøre for viktig utgangspunkter hvis du ønsker å heve kjøp av bobil.

 1. Ved minstanke om mangel må du reklamere. Reklamer med en gang så slipper du å la for sen reklamasjon bli et problem.
 2. Finn ut om selger tar ansvar. Dette vil du finne ut etter reklamasjon. Selger har normalt 2 forsøk på å utbedre samme mangel. Er du i en situasjon hvor kjøper er gitt mer enn to forsøk, bør du kontakte oss for en nærmere vurdering.
 3. Om selger avviser ditt krav kan det være aktuelt å heve kjøpet. Men, det må gjøres en vurdering. Etter kjøpsloven § 39, og forbrukerkjøpsloven § 32 er det en terskel man må «over» for å heve kjøpet. I tilfeller ved kjøp fra forhandler er hevingsterskelen noe senket.
 4. Dokumentasjon av mangelene er viktige. Her er det relativt mange som ikke skjønner bevisreglene, og da taper man fort saken.
 5. På dette tidspunktet kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat i et forsøk på å løse saken.
 6. Om saken ikke løser seg, kan det være nødvendig med en rettslig prosess. De fleste velger her å bruk advokat.

Husk at utgifter til advokat dekkes over din forsikring, dersom selger avviser ditt krav og det kan dokumenteres. Egenandelen er som regel kr 4000, deretter dekkes 80%.

Heve kjøp av bobil – vanlige årsaker

Vi skriver her litt om vanlige årsaker. Kanskje du kjenner deg igjen? Ingen saker er helt like, og det må gjøres en konkret vurdering, men ulike tilfeller kan gi deg en pekepinn.

Utbedringsforsøkene fører ikke frem

 • Bilen har en mangel som ikke selger klarer å fikse på to forsøk.
 • Mangelen er ikke av bagatellmessig karakter.

Dette er nok en av de vanligste årsakene til at vi blir engasjert for å bistå kjøper av bobil, særlig ved kjøp fra forhandler. Det er ikke så aktuelt for en privatperson å utbedre.

Uenighet om mangelsspørmålet

Mange private selgere tror det ikke kan foreligge mangel, så lenge ikke de har gjort noe «galt». Her tar de feil. Mangel kan foreligge uten at skyld kan fordeles.

Omfang og påregnelighet skaper ofte uenighet. Typisk er at det foreligger fuktproblemer, og man er uenige om omfang og/eller hvor vidt det er normalt.

Når oppsto problemet?

Ble bilen solgt med eller uten problemet? Dersom kjøpers bruk eller manglende vedlikehold i sin eiertid utelukkende er årsaken til mangelen, er selgeren fri for ansvar. Uenighet og manglende kunnskap om vurdering, herunder bevisvurdering, gjør at dette er et vanlig stridstema.

Listen er på ingen måte uttømmende, men altså noen vanlige problemstillinger som medfører at det kan være nødvendig å få hjelp av en advokat som kan bobilsaker.

Saker hvor vår klient fikk heve kjøp, eller bilen ble kjøpt tilbake

Veldig mange saker løser seg ved at selger kjøper bilen tilbake, eller at man blir enige om en løsning som begge parter ser seg tjent med. Alt som kan løses før en rettslig konflikt er bra, men innenfor visse grenser. Det er alltid klienten som må vurdere hva som til syvende og sist er en hensiktsmessig løsning.

Vi har følgende konkrete eksempler fra våre saker:

 • Havari på girkasse
 • Selger klarte ikke å utbedre fukt
 • Motorhavari
 • Feil opplysninger fra selger
 • Uriktge opplysninger fra selger
 • Tidligere skader som ikke er utbedret
 • Fukt og råte som ikke er opplyst
 • Vektproblematikk

Heve kjøp av bobil? Ta kontakt

Kjenner du deg igjen, eller tenker du at din sak kan være egnet for heving? Ta kontakt med oss for hjelp i din sak.