Heve kjøp etter 3 ganger

Har forhandler forsøkt å rette mangelen, men lykkes ikke? Forbrukerkjøpsloven gir i utgangspunktet to forsøk på utbedring av mangelen. Vi skal se nærmere på om forhandler kan ha mulighet for et tredje forsøk og hva som er konsekvensen hvis mangelen fortsatt ikke er utbedret.

Forhandler klarer ikke å fikse feilen

I denne artikkelen ser vi kun på utbedring etter forbrukerkjøpsloven.

Dersom privatperson har kjøpt bil fra profesjonell bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Etter forbrukerkjøpsloven § 30 har selger rett til å utbedre mangelen, på nærmere vilkår.

Utgangspunktet er at selger har to forsøk på å rette samme mangel. Det kan imidlertid tenkes at forhandler bruker så lang tid på forsøk nummer en at et forsøk nummer to ikke kan innvilges. Det er nemlig også krav til utbedring «innen rimelig tid» og utbedringen skal ikke være til vesentlig ulempe for forbrukeren.

Heving etter to utbedringsforsøk

Dersom selger har forsøk å rette samme mangel to ganger, og ikke lykkes, kan det foreligge grunnlag for å heve kjøpet. Det fordrer imidlertid at mangelen ikke er «uvesentlig», samt det det kan konkluderes med at selger ikke har rett til å forsøke flere ganger.

Dersom feilen er av helt bagatellmessig karakter vil hevingsgrunnlag ikke foreligge. Hvor vidt hevingsgrunnlag foreligger må vurderes konkret.

Heve kjøp etter 3 ganger?

Etter forbrukerkjøpsloven § 30 er selger på tynn is hvis utbedring på forsøk nummer to ikke lykkes, og mangelen samtidig ikke er «uvesentlig». Det er kun i særlige tilfeller selger vil ha anledning til å utbedre mer enn to ganger.

Dersom forholdene i saken tilsier at at tredje forsøk er ønskelig og hensiktsmessig, etter en totalvurdering, kan det styrke hevingssaken om forhandler heller ikke lykkes på forsøk nummer 3. Dersom dette er tilfellet vil forhandler som det klare utgangspunktet har uttømt sin utbedringsrett.

Klarer ikke selger å fikse feilen?

Har du opplevd at selger ikke klarer å fikse bilen? Vil forhandler forsøke flere ganger, og samtykker ikke til heving? Da anbefaler vi at du tar kontakt med oss for bistand til å heve kjøpet. Vi har kompetansen som skal til for å løse saken.

Vi forsøker alltid å løse en sak i så tidlig fase som mulig. Ofte lykkes vi med dette.

Forsikringen dekker 80% av utgiftene over kr 4000. Dette hjelper vi deg med å få på plass.

Kontakt oss for bistand i sak

Spesialister med kompetanse – høyt antall biladvokater sikrer kapasitet til din sak