Heve kjøpet når bilen har vært kondemnert

Dersom bilen du har kjøpt har vært kondemnert kan det være grunnlag for heving av kjøpet. Vi tar for oss noen viktige punkter i hevingsvurderingen.

Mercedes er en premiumbil – men hva gjør du hvis den har vært kondemnert?

Kondemnert bil – utgangspunktet

De fleste som tar kontakt med oss har gjerne fått vite ved en tilfeldighet at bilen de har kjøpt har vært kondemnert. Det kan være dokumenter funnet i hanskerommet, en bilforhandler som opplyser om dette når man er inn på service med bilen eller lignende.

Kondemnering kan bli besluttet dersom forsikringsselskapet ikke finner det økonomisk interessant å fikse opp igjen bilen etter en kollisjon. Hvis en bil har vært kondemnert taler det således for at bilen har vært utsatt for skader som er kostbare å fikse. Det er en økonomisk vurdering.

Kondemnering, slik vi kjenner begrepet, innebærer at bilen blir solgt i et marked bestående av verksteder som arbeider med å sette bilen i stand. Bilen blir deretter solgt og verkstedet sitter igjen med en fortjeneste. Selv om verkstedet gjør alt rett, kan opplysningssvikten oppstå ved senere salg. Det hender også at selve jobben som er gjort med bilen ikke er god nok.

Fått opplysninger om at bilen har vært kondemnert?

Har du fått opplyst at bilen har vært kondemnert eller har du fått alle opplysninger om skadene som har vært og arbeidet som er utført, vil som hovedregel mangel ikke foreligge. Dette med mindre bilen rent teknisk er i dårligere stand enn forventet.

Næringsaktører som kjøper vrak og bygger dem opp igjen på en lovlig og akseptabel måte får lov til å selge bilen når den er ferdig fikset opp. Problemene starter hvis arbeidet ikke er gjort slik som er nødvendig og/eller det foreligger opplysningssvikt om storskaden.

Selger har ikke opplyst om verken kondemnering eller skaden

Dersom selger ikke har opplyst om at bilen har vært kondemnert og heller ikke har opplyst om skaden som har vært, vil det som regel være en mangel etter loven. Det følger av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at det skal opplyses om forhold ved objektet, og tidligere kondemnering vil som regel være et slikt forhold.

Tidligere skade er «underkommunisert»

Vi ser en del tilfeller der selger opplyser litt, men ikke alt. Da er det ikke sikkert selger slipper unna et ansvar. Det kan foreligge mangelsgrunnlag og anledning for kjøper til å heve kjøpet. Dette må vurderes konkret fra sak til sak.

Hvis alle opplysninger og dokumentasjon om skaden tas med i kontrakten er det mest ryddig. Og det er neppe mange gode grunner til å la det være. Det må være rimelig å anta at de fleste kjøpere i markedet vil vite om bilen de kjøper har vært kondemnert.

Kjøpt bil med tidligere skade?

Dersom du har kjøpt bil som har vært kondemnert og har hatt tidligere storskade, må du reklamere dersom disse opplysningene ikke var kjent for deg når kjøpet ble gjennomført.

Hvis selger ikke godtar ditt krav kan vi bistå deg videre i saken.

Ta kontakt med oss for bistand i din sak. Vi har lang erfaring med bilsaker.