Heve kjøp av båt

Heving av båtkjøp kan være en løsning hvis selger ikke vil utbedre en mangel og de problemene du har klaget på er alvorlige nok. Når du hever kjøp av båt skal båten tilbake til selger, og du skal få tilbake kjøpesummen. Vi har i årenes løp bistått i mange hevingssaker og tar her for oss en del punkter som kan være nyttige å tenke over ved heving av båtkjøp. Hevingssaker har svært mange likehetstrekk uavhengig av type objekt.

Hvis krav om heving ikke er aktuelt, kan det være en mulighet for å kreve prisavslag eller erstatning.

Heving av båtkjøp – har jeg en sak? Gratis sjekk

Du som leser dette har antagelig en utfordring i forhold til en hevingssak, enten du står på kjøper- eller selgersiden. Hvis du har en konkret sak og ønsker at vi skal hjelpe deg å ta en førstevurdering, koster ikke det deg noe. Ta kontakt med oss og skriv gjerne en del om saken. Du kommer rett til en advokat som har kjøpsrett og båtsaker som sitt spesialfelt.

Husk! Selv om du eventuelt ikke ønsker å heve, eller det er grunnlag for å heve, kan du har krav på utbedring, prisavslag og/eller erstatning.

Hvordan gå frem ved heving av båtkjøp?

Et spørsmål vi ofte får er:

Hvor begynner jeg, hvis jeg vil kreve heving av båtkjøpet?

Det kommer litt an på. Hvis du ikke ønsker båten fordi den ikke passer til ditt behov likevel, du angrer eller lignende, er det som regel ikke noe hjelp å få i loven og forøvrig rent juridisk.

Ved heving etter loven, slik vi her omtaler, så er det krav til at det må foreligge en mangel, et kontraktsbrudd. Disse begrepene er litt vel juridiske og vi skal derfor bryte det ned til mer forståelig materie.

Første spørsmål er derfor om båten har en mangel, men hva er en mangel? Som regel vil en mangel foreligge dersom du har kjøpt en båt hvor et av følgende er tilfelle:

  1. Kjøper har gitt deg uriktige opplysninger og dette ikke er av bagatellmessig karakter.
  2. Kjøper har unnlatt å gi deg opplysninger om vesentlige forhold ved båten og det ikke er av bagatellmessig karakter .
  3. Båtens stand er mye dårligere enn det du hadde grunn til å forvente når du kjøpte den. Det må her gjøres en samlet vurdering av den eller de punktene som her kan gjøre seg gjeldende. I kjøpsloven er ordlyden «vesentlig dårligere stand». Mellom to private parter skal der derfor en del til for at mangel foreligger etter dette alternativet i loven.

Mistanke om mangel? Ikke vent- reklamer!

Ved mistanke om mangel, må du sende reklamasjon til motpart med en gang. Du som har mottatt en reklamasjon bør sjekke om kjøper har reklamert tidsnok.

Etter lovens utgangspunkt vil reklamasjon være for sent fremsatt dersom reklamasjonen skjer mer enn 3 måneder etter at mangelen ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget. Det er imidlertid alltid en konkret vurdering.

Merk at det etter kjøpsloven også er krav til heving innen rimelig tid. Dersom heving overhodet er aktuelt kan det være hensiktsmessig å fremme hevingskravet i tidlig fase, slik at man slipper diskusjon rundt hvor vidt hevingskravet var rettidig.

Heve kjøp eller prisavslag/erstatning?

Heving av båtkjøp er ikke så veldig vanlig, da det skal en del til å vinne frem med et hevingskrav. Ved båtsaker jobber vi derfor mest med saker som handler om prisavslag og/eller erstatning. En sak kan begynne som et hevingskrav og utvikle seg til å bli en sak om prisavslag. Vi har imidlertid også opplevd at det som så ut til en å være en sak om prisavslag kan utvikle seg til å bli et hevingskrav. Tar du kontakt med oss vil vi kunne hjelpe deg å vurdere dette.

Advokatutgifter ved heving av båtkjøp

Forsikringen på båten dekker 80% av utgiftene til advokat etter egenandel på kr 4000. Dette gjelder fra det tidspunkt det foreligger «tvist», som betyr at et krav er fremmet og dette kravet er avvist fra motpart. Tvisten må som regel kunne dokumenteres, for eksempel at det legges frem epost-korrespondanse som viser at selger bestrider kravet fra kjøper.

Heve kjøp av båt eller kreve prisavslag? Motta uforpliktende vurdering fra advokat

Vi tilbyr uforpliktende vurdering av din sak. Ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Les gjerne mer om oss og vår erfaring. Du kan trygt legge til grunn at vi har rett kompetanse og erfaring med saker om heving og båt.

    Tlf (påkrevd)