Heving av kjøp

Ved heving av bilkjøp skal bil og nøkler tilbake til selger

Det å heve kjøp kan deles inn i forskjellige kategorier. Vi jobber med heving av bilkjøp, båtkjøp, bobilkjøp og i en del tilfeller andre gjenstander og selskap. Hvilken lov som kommer til anvendelse kan få betydning for vurderingen.

Kort om nødvendige forutsetninger

Grunnlag

For å kunne heve et kjøp må det foreligge et grunnlag. Dette grunnlaget er som regel en avtale og en lov som utfyller der avtalen er taus. Svært mange kjøp og salg i dag gjøres ved hjelp av standardavtaler.

Mangel etter loven

Det må foreligge en mangel for at man kan heve et kjøp. Denne mangelen må være å anse som en mangel etter loven. I tillegg må mangelen utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd, ellers vil det ikke være grunnlag for heving av kjøpet. I forbrukersaker mot forhandler er kravet at mangelen ikke er å anse som «uvesentlig».

Rettidig reklamasjon

Rettidig reklamasjon må foreligge. Dersom lengstefristen er løpt ut, kan man ikke heve kjøpet. Det samme gjelder dersom man ikke har reklamert innen rimelig tid. Man må altså forholde seg til to frister og være innenfor på begge.

Vesentlig samme stand

Objektet må kunne tilbakeleveres i vesentlig samme stand. Dette er utgangspunktet. Så er det slik at lovene inneholder noen unntak fra denne hovedregelen. Selv om kjøpet heves, må man ta godt vare på gjenstanden. Ellers risikerer du at hevingsoppgjør ikke kan gjennomføres.

Viktig lovskille

Kjøp fra forhandler vs privatperson

Om du som privatperson har kjøpt bil fra bilforhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. I øvrige tilfeller kommer kjøpsloven til anvendelse. Lovene ser like ut, men det er forskjeller både i lovens oppbygning og hvordan bestemmelsene skal tolkes og anvendes. Forbruker mot forhandler har et større vern.

Les mer i våre artikler om heving av bilkjøp

Vi ønsker å dele informasjon og belyse mange typetilfeller rundt heving av bilkjøp. I våre artikler kan du lese konkret informasjon og ta kontakt med oss om du trenger videre hjelp.

    Tlf (påkrevd)