Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter § kjl. § 19

Såfremt forbrukerkjøpsloven ikke kommer til anvendelse kan partene avtale at selgers ansvar etter kjøper skal begrenses. Ihvertfall til en viss grad. Partene bør ha et bevisst forhold til slike avtalevilkår, da konsekvensene kan være store.

Ansvarsfraskrivelsen sett fra kjøpers perspektiv

Dersom du skal kjøpe en bil eller annen kostbar gjenstand har du sannsynligvis ingenting å tjene på å akseptere en vidtgående ansvarsfraskrivelse.

Hvis kjøper ønsker å ta inn en klausul om at kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, bør du være påpasselig. Det vil nemlig medføre at du kan få store problemer med å vinne frem med reklamasjoner etter bilkjøpet.

Det er ikke sikkert selger har en dårlig hensikt. Kanskje vil selger bare være helt sikkert på å slite ansvar for skjulte feil og mangler, etter salget. Velger du å kjøpe objektet på et slik vilkår bør du være ekstra nøye med å sjekket objektet før kjøpet og ha et bevisst forhold til pris.

Ansvarsfraskrivelsen vil mest sannsynlig innebære at du ikke vil vinne frem med reklamasjoner, med mindre selger bevisst har latt være å opplyse om mangler. Dette kan imidlertid være svært vanskelig å bevise.

Som kjøper er det meget risikabelt å godta at kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19.

Ansvarsfraskrivelse sett fra selgers perspektiv

Å selge noe kostbart som privatperson er ikke risikofritt. Kjøpslovens bestemmelser gir kjøper muligheter til å klage etter kjøpet. Hvis objektet selger «som den er», skal det likevel en del til. De fleste som selger noe i dag selger gjenstanden som den er, og det går stort sett bra for de fleste.

Skal man komme unna et ansvar i større grad, må det avtales med kjøper. Som selger vil det være en fordel, fordi det blir vanskeligere for kjøper å vinne frem med reklamasjonskrav i etterkant.

Den våkne kjøper vil nok være skeptisk om selger ikke skal ha noe ansvar etter salget. Det er ikke vanlig å forsøke å frata kjøper sin rettigheter, og kjøper vil ha gode grunner for å styre unna eller be om en vesentlig reduksjon i prisen. Dersom du selger et objekt som enkelt kan kjøpes «som den er» eller uten forbehold over hodet, vil kjøper sannsynligvis heller velge dette alternativet.

Ansvarsfraskrivelsen i praksis – hva bør du gjøre?

Forbrukerklageutvalget og retten tillater etter vår erfaring ansvarsfraskrivelser. Men, om selger har opptrådt uredelig, vil slike klausuler sannsynligvis satt til side.

Bør ansvarsfraskrivelser godtas? Det blir en konkret vurdering. Vi anbefaler at man har et bevisst forhold til ansvarsfraskrivelser, som kjøper. Å velte all risiko over på kjøper kan kanskje hindre konflikter, men på den annen side vil man åpenbart øke risikoen at kjøper har kjøpt «katta i sekken», og selv må ta hele regningen.

Ordningen med ansvarsfraskrivelser kan nok dessuten medføre et mindre redelig marked. Hvis selger vet at kjøper ikke kan reklamere etter kjøpet, kan det potensielt være en motivasjonsfaktor for å holde igjen opplysninger. Bevisst opplysningssvikt kan være meget vanskelig å bevise.