Kjøper krever heving av kjøpet

Har du mottatt krav om heving fra kjøper? Lurer du på hva du bør gjøre? Da får du kanskje svar i vår artikkel som er rettet mot deg som er privatperson og har solgt bil, båt, bobil eller campingvogn.

Jeg har solgt og kjøper krever heving

Utgangspunktet er altså at du har solgt et objekt, og du har mottatt krav om heving av kjøpet fra kjøper.

Det kan være mange årsaker til at noen vil heve et kjøp. For at de skal ha mulighet til å heve kjøpet, etter kjøp fra privatperson er det en vei å gå. Vi skal se nærmere på vilkårene.

Kjøpers hevingskrav – krever at det foreligger kontraktsbrudd

For at kjøper skal kunne heve kjøpet må det foreligge et kontraktsbrudd. Sannsynligvis har du solgt din bil, båt eller bobil «som den er». Dersom du verken har solgt objektet med feil opplysninger eller vesentlig opplysninger er holdt tilbake, blir spørsmålet om objektet kan sies å være i «vesentlig dårligere stand». Det er ofte denne vurderingen, etter kjøpsloven § 19, som er krevende.

Har du gitt feil opplysninger eller forsømt å gi opplysninger som er viktige, så må du være forberedt på å ta smellen. Dersom kjøper imidlertid kun hevder dette, og slik opplysningssvikt i realiteten ikke foreligger, er det heller ingen mangel. Kjøper har bevisbyrden.

Når det gjelder «vesentlig dårligere stand»-vurderingen, kan mangel foreligge selv om du ikke har gjort noe klanderverdig. Det skal imidlertid mye til, og det er ofte her vi kommer inn for å bistå i saken.

Hevingsterskelen

Det skal mye til å heve et kjøp. Dersom kjøper krever heving, må det som først nevnt vurderes om det foreligger en mangel. Hvis svaret er ja, så blir spørsmålet om mangelen kan avhjelpes på annet vis. I rettspraksis legges det vekt på om f. eks et prisavslag kan være tilstrekkelig. Vurderingen kan være vanskelig.

Dekning av advokatutgifter for selger

Dersom du har solgt og kjøper krever heving av deg, vil forsikringen du hadde på objektet gå inn og dekke utgifter til advokat. Dekningen er på 80% etter en egenandel på kr 4000.

Advokatbistand til selger når kjøper krever heving

Kontakt oss i dag om du har blitt utsatt for et krav om heving du mener ikke er riktig. Vi kan bistå deg i saken.

    Tlf (påkrevd)