Kjøpers rettigheter

Les mer om bilkjøperens rettigheter

Mange lurer på hva som er kjøpers rettigheter når feil og mangler dukker opp. Enten ved heving av kjøpet, utbedring eller i tilfelle prisavsalg og erstatning. Vi skriver derfor her litt om kjøpers rettigheter ved heving og i andre type saker.

Avtalen og loven som utgangspunkt

Dine rettigheter som kjøper er regulert i avtalen og i loven.

I saker etter kjøpsloven kan partene i stor grad avtale om kjøper skal ha rettigheter eller ikke. Dersom kjøper er privat, og selger er bilforhandler kan det imidlertid ikke avtales vilkår som er ugunstigere for kjøper enn det som følger av loven.

Kjøpsloven

Det mest vanlige er å selge bilen «som den er». Om avtalen ikke inneholder noe annet enn dette vilkåret, plikter selger å levere bilen slik man har blitt enige om. Dersom feil og mangler oppstår, har du rett til å reklamere og fremme krav om utbedring, prisavslag, erstatning og/eller heving. Mangel må da foreligge etter kjøpsloven § 19 (lovdata.no).

Om bilen ikke er solgt «som den er», følger dine rettigheter av kjøpsloven § 17 og § 18.

Dersom kjøper og selger aktivt har regulert kjøpers rettigheter i avtalen, vil dette kunne få konsekvenser på den måten at mangel likevel ikke foreligger. Dette må vurderes konkret.

Om avtalen ikke sier noe annet om objektet, har du grunn til å forvente et objekt av normalt god kvalitet, alle forhold tatt i betraktning. Alder, kilometerstand og pris er typiske forhold som kan danne grunnlag for hva som er en berettighet forventning.

Forbrukerkjøpsloven

Uten andre holdepunkter skal selger levere alminnelig god vare. Det er imidlertid ikke noe i veien for at selger kan avtale konkrete egenskaper, herunder negative egenskaper, men det må da være uttrykkelig avtalt. Om bilen tidligere har vært kollisjonsskadet er det greit, men da må det fremgå i avtalegrunnlaget. Ellers kan forholdet utløse et mangelskrav.

Ved mangel etter forbrukerkjøpsloven § 15, § 16, eller § 17 (lovdata.no) har du rett til å kreve utbedring, prisavslag, erstatning eller heving. Hva du har rett til må vurderes konkret.

Flere artikler om lovene og ulike temaer knyttet opp til disse kan du gjerne lese mer om her, på nettsiden til advokatveledning.no.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger bistand i en mangelssak

    Tlf (påkrevd)