Kjøpsloven § 19, solgt «som den er» – hva betyr det?

De fleste bruktbiler i dag selges «som den er». Kjøpsloven § 19 regulerer tilfellene hvor forbeholdet er tatt inn og sier noe om når mangel foreligger til tross for ansvarsfraskrivelsen.

Har selger ingen plikter lenger ved salg «som den er»?

Dette er en relativt vanlig misforståelse. Selger tror man er uten ansvar fordi bilen ble solgt på ærlig hvis og sånn som den står. Selger er inne på noe, men det er ikke fullt så enkelt. Selger kan ha et ansvar etter kjøpsloven § 19 selv om bilen er solgt «som den er».

Når kan kjøper klage?

Kjøper kan klage når det foreligger brudd på avtalen, altså at selger ikke har levert i henhold til avtalen og forøvrig i følgende tilfeller:

  1. Selger har gitt uriktige opplysninger.
  2. Selger har unnlatt å gi opplysninger om vesentlige forhold.
  3. Bilen er i «vesentlig dårligere stand».

Punkt 1-3 er en forenklet gjengivelse av kjøpsloven § 19. Ethvert lille avvik vil ikke nødvendigvis være en mangel, selv om selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger. Det kreves at feilopplysningen eller unnlatelsen av å gi opplysningen må ha virket inn på kjøpet. Om opplysningssvikten ikke har hatt noe å si for kjøpers beslutning er det ikke sikkert mangel foreligger.

Dersom objektet er i «vesentlig dårliegere stand» foreligger det mangel uavhengig av selgers kunnskap. mangel kan altså foreligger selv om selger ikke er å bebreide.

Ble bilen solgt med mangelen?

Dette er viktig å føre bevis for dersom du er kjøper av bilen. Feil og mangler som ikke kan føres tilbake til tiden før kjøpstidspunktet er heller ikke mangel i rettslig forstand, selv om forholdene faller inn under kjøpsloven § 19. Dette følger av kjøpsloven § 21.

Det er ikke krav til at mangelen var fullt ut utviklet. Mangelen kan altså ha vært skjult både for kjøper og selger. Kjøper må imidlertid bevise at feilens utgangspunkt var der før kjøpet.

Viktigheten av reklamasjon

Det er svært viktig å reklamere så snart som mulig når feil og mangler avdekkes. Da slipper man å bli møtt med at reklamasjonen ble inngitt for sent. Les mer om: Reklamasjon etter kjøp av bil

Har du en sak? Sjekk om vi kan hjelpe deg

Send en beskrivelse av din sak – du hører fra oss innen kort tid

    Tlf (påkrevd)