Kjøpt bil som har vært chiptunet/trimmet?

I markedet er det mange biler som har vært, eller er, chiptunet. Software på bilen er endret for å gi økt ytelse og «hente ut» mer krefter av motoren. Våre advokater har i mange år arbeidet med saker hvor dette har vært mangel – og hevingsgrunnlag. Sjekk hva du bør gjør dersom bilen du kjøpte har vært eller er chiptunet.

Chiptunet bil – hva nå?

Reklamasjon til selger av bilen snarest

Har du kjøpt bil som er trimmet eller chip- tunet, uten at det var opplyst ved kjøpet, anbefaler vi at du reklamerer til selger omgående. Reklamasjon til selger er en klage, hvor du får frem hva du vil klage over og hva du vil kreve. I saker om chiptuning anbefaler vi heving av kjøpet. Å heve kjøpet vil si at du får tilbake kjøpesummen, mot at bilen går tilbake til selger. Oppgjøret justeres for forsinkelsesrenter og nyttefradrag. Har bilen først vært chiptunet kan det vanskelig å utbedre, og vi ser det som vanskelig å kompensere en slik mangel ved prisavslag.

Men, selger visste ikke om mangelen…

Det er ikke et krav til klanderverdig opptreden fra selgers side. Uavhengig av selgers kunnskap er bilen ved chiptuningen påført en egenskap som avviker fra avtalen. Utgangspunktet når ikke noe annet er avtalt, er at bilen ble solgt i original stand. Chiptuningen vil derfor utgjør et avvik.

Har selger bevisst unnlatt å opplyse om at bilen var eller er chiptunet, vil det imidlertid styrke hevingsgrunnlaget.

Hvorfor er chiptuning problematisk?

Dersom du ikke har fått opplysninger om at bilen var eller er chiptunet kan det, blant annet, medføre følgende utfordringer:

  • Du har kjøpt en bil med en egenskap som avviker fra avtalen.
  • Chiptuningen er forbundet med økt risiko for slitasje på motor og drivverk.
  • Det kan være problematisk å tegne tilleggsforsikring som motorvognforsikring.
  • Bilens elektronikk kan være eller bli påvirket.
  • Du selv, ved salg, må opplyse om at bilen har vært chiptunet. Dette kan ha en prisdempende effekt og du risikerer å måtte ta tapet.

Bistand til heving av bilkjøp?

80% dekkes av forsikringen

Har selger avvist kravet ditt, anbefaler vi at du ta kontakt med advokat for bistand. Vi bistår i saker om heving av bilkjøp etter chiptuning. 80% av utgiftene til advokat dekkes etter fast egenandel. Denne er som regel på kr 4000.

    Tlf (påkrevd)