Kjøpt bobil med fukt

Dersom du har kjøpt en bobil som er full av fukt, er du ikke alene. Dessverre er fukt og råte en av de vanligste årsakene til at kjøper vil heve kjøp av bobilen. Heving av bobilkjøp som følge av fukt er noe våre biladvokater behandler mange saker på. Hva gjør du når selger ikke vil ta ansvar?

Hjelp – bobilen jeg har kjøpt er full av fukt

Noe fukt kan forekomme hvis en bobil er noen år gammel. Om fukten er over det som er påregnelig må sjekkes opp gjennom en fukttest og sjekk av bilen forøvrig. Dersom du har kjøpt bobil med fukt er det første du bør gjøre å reklamere til selger, og deretter sjekker omfanget. Hvis omfanget er stort og selger ikke vil ta ansvar bør du rådføre deg med en advokat om videre prosess. Mange velger å droppe dette, og da er det lett for at man ødelegge en en sak som kanskje var prosedabel.

Kjøpt bobil med fukt – fremgangsmåten trinn for trinn

Her skal vi sette opp en enkel oppskrift over hva du må foreta deg:

  1. Sett opp reklamasjon til selger. Denne må være skriftlig. Les mer her om hva du må gjøre ifm reklamasjon.
  2. Avklar om selger vil foreta seg noe. Vil selger utbedre?
  3. Hvis selger ikke vil utbedre bør du finne ut hvor ille omfanget er. Kan mangelen fikses for kr 10 000, eller må du ut med kr 50 000 – 100 000?
  4. Hva sier kontrakten? Dersom du har kjøpt en bobil uten kontrakt, eller «som den er», kan du ha en god mulighet for å fremme mangelskrav.
  5. Sjekk med advokat om du har en sak. Vi tilbyr gratis og uforpliktende førstevurdering, og bistand om ønskelig.

Utgifter til advokat dekkes

Hvis du har kjøpt bobil med fukt, dekkes utgifter til advokat, dersom du kan dokumentere at selger avviste kravet ditt. Forsikringen dekker 80%, etter en egenandel på kr 3000 – 4000.

Kontakt oss i dag for hjelp i sak med fukt i bobil

    Tlf (påkrevd)