Klient vant frem i krav om heving av kjøpet – bilen hadde vært kondemnert

En kvinne fra Østlandet hadde kjøpt en Volvo av en privatperson. I forbindelse med kjøpet hadde selger opplyst at det var byttet en del på bilen. Det fremgikk imidlertid ikke noe om at bilen hadde vært kondemnert eller utsatt for en større skade.

Har du en lignende sak? Ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Ikke nok opplysninger om tidligere kollisjonsskade

Vår klient kjøpte bilen av en annen privatperson. Det ble opplyst i kontrakten at en del på bilen var byttet. Selger hevdet videre at han muntlig hadde opplyst om tidligere kollisjonsskade. Retten mente alle opplysninger burde vært gitt i skriftlig form, noe som ikke var gjort.

Det ble ikke opplyst om verken kondemnasjon eller omfanget av skaden som hadde vært. Bevistvilen gikk utover selger.

Tidligere kondemnert bil solgt til markedspris

Retten la i sin vurdering vekt på at bilen var solgt til markedspris. Dette talte for at selger ikke hadde opplyst om tidligere kollisjonsskader.

Heving av bilkjøpet som følge tidligere kollisjonsskade

Retten viste til Rt. 1998 side 1510 i dommen. Denne avgjørelsen sier noe om relevante momenter i hevingsvurderingen. Et sentralt moment er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse.

Retten mente et prisavslag ikke vil være en adekvat reaksjon i den aktuelle saken. Vår klient fikk heve kjøpet. I dommen ble hun også tilkjent saksomkostninger, slik at disse ble dekket innenfor lovens regler i tvisteloven § 10-5 (lovdata.no). Klienten fikk også dekket utlegg for undersøkelse av bilen i sakens anledning.

Kontakt oss for bistand i din sak

Har du en lignende sak? Vi bistår deg gjerne i krav om heving av bilkjøpet dersom du har kjøpt en bil med kollisjonsskader det ikke har vært opplyst om. Vi har flere ganger vunnet frem på vegne av klient i slike saker. Les gjerne mer om saker vi har løst.

Ofte klarer vi å løse saken på et tidlig tidspunkt. En sjelden gang er det nødvendig å føre saken i retten.