Lekker vann inn i bilen

Vann inn i bil er dessverre en gjenganger vi har hatt mange saker på. Vi skriver her om noen av sakene vi har løst. Som regel klarer vi å løse disse sakene i dialog med selger.

Sak 1: Vann inn i bagasjerom på bil

Klienten vår hadde kjøpt personbil fra en forhandler i Oslo. Bilen måtte inn for utbedring flere ganger, da den til stadighet tok inn vann i bagasjerommet. Tålmodigheten tok slutt og vi ble engasjert for å forsøke å løse saken.

Vi klarte ikke å løse saken, til tross for at den så god ut. Vi bisto imidlertid kjøperen i Forbrukerklageutvalget og fikk medhold der. Saken ble senere forlikt, med et god resultat for bilkjøperen. Slik unngikk bilkjøperen behandling i tingretten.

Sak 2: Vann inn fra takluke

Vann inn i takluke eller panoramatak er en gjenganger vi har løst mange saker på. Vår klient hadde kjøpt en relativt ny bil fra merkeforhandler. Bilen måtte flere ganger inn til utbedring. Etter forbrukerkjøpsloven har selger kun to forsøk på å utbedre samme mangel. I ekstremt sjeldne tilfeller kan selger forlange flere forsøk. Vi kjenner ikke til at det er gjort i saker der det lekker vann inn i en bil.

Partene ble ikke enig i forhold til faktum og juss. Forhandler så imidlertid verdien av å løse saken, fremfor videre prosess. Forhandler kjøpte således bilen tilbake. Vår klient fikk løst saken relativt rakst og med et godt resultat.

I forlik klarer man ikke å få hundre prosent uttelling. Det kan imidlertid være smart og være en lettelse å løse saken uten å ha en prosess gående. De fleste ønsker å bruke tiden sin på noe annet.

Hvorfor blir det sak?

I de alle fleste tilfeller har forhandler og kjøper en meget god dialog. Forhandler klarer å fikse vannproblemet på første forsøk. Klarer man det ikke på første forsøk, så går det på andre. Det er likevel alltid slik.

Vår erfaring er at følgende momenter gjør at sakene ikke blir løst:

  • Selger tar ikke problemet på tilstrekkelig alvor
  • Det kan være vanskelig å finne årsaken og utbedre den
  • Selger tror de har flere enn to forsøk på å utbedre
  • Uenighet om hvor mange forsøk man har hatt

Opplever du at forhandler ikke klarer å utbedre feilen på din bil? Ta kontakt med oss for bistand – forsikringen dekker 80% av utgiften til advokat etter egenandel på kr 3000 – 4000.

    Tlf (påkrevd)