Motpart tar saken til tingretten etter vedtak fra Forbrukerklageutvalget

Har du mottatt avgjørelse fra Forbrukerklageutvalget og fått beskjed om at motparten tar saken videre til tingretten? Da bør du vurdere å engasjere advokat med erfaring fra tilsvarende saker. Vi bistår ofte klienter som har mottatt vedtak fra Forbrukerklageutvalget.

Tingrettsbehandling etter vedtak i Forbrukerklageutvalget

Mange velger å engasjere advokat i Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget. De fleste vedtak fattes nok imidlertid uten at advokat har vært involvert. Spørsmålet om advokatbistand melder seg derfor på nytt hvis saken skal behandles i tingretten. I tingretten er det ikke i tilsvarende grad lagt opp til klient skal føre saken selv. I retten er det vanlig å la seg bistå av advokat som kan reglene for behandling i retten og hvilke bestemmelser og bevis som er sentrale for saken.

Dine utgifter til advokat dekkes

Visste du at utgifter til advokat kan dekkes over forsikringen? Hvis objektet i saken er forsikret, eller var forsikret (hvis du er selger), dekkes som regel 80% av utgiftene til advokat etter egenandel på kr 4000. Vi hjelper deg med å etablere dekningen.

Spør oss om bistand – vi har kompetansen

Det er viktig å velge rett advokat til rett sak. Vi har spesialisert oss på bistand i kjøpssaker. Vi tilbyr bistand på landsbasis.

    Tlf (påkrevd)