Omregistrering – refusjon

Ved heving av kjøp kan det være mulighet for refusjon av omregistreringsavgiften. Dette er noe mange ikke er klar over. En egen forskift gir hjemmel for å søke om refusjon

Forskrift om omregistreringsavgift

Forskriften finner du her på lovdata.no.

Ved heving av kjøp av brukt kjøretøy er det særlig § 6, punkt 9 som er aktuell.

For å få gjennomslag for refusjon må du søke til staten.

    Tlf (påkrevd)

    Legg igjen en kommentar