Selger klarer ikke å fikse bilen

Vi opplever at mange bilkjøpere er ekstremt tålmodige. Mange er ikke klar over at selger har kun 2 forsøk på å utbedre samme mangel. Dersom selger ikke klarer å fikse bilen kan du faktisk har krav på heving av kjøpet.

Hvis selger ikke kalrer å fikse bilen kan du ha krav på heving

Antall forsøk på utbedring

Selger har rett til å fikse 2 ganger

Vi forutsetter at du har reklamert rettidig og at det foreligger en mangel objektet. Videre forutsetter vi at du har kjøpt bilen av forhandler, som privatperson.

Antall forsøk på utbedring er etter loven 2. I svært sjeldne tilfeller kan selger har krav på flere forsøk, men dette er såpass sjeldent at det er vanskelig å finne eksempler fra praksis. Så langt er alt greit, men hvor er det da problemet oppstår?

Vanlig problem – er det samme mangel?

Vi opplever ofte at bilselger mener det foreligger flere mangler som utløser flere forsøk. På denne måten kan forhandler komme seg unna hevingskravet ved å hevde at det stadig er tale om nye mangler. Det kan selvsagt være berettiget, men om du mener det skurrer, så kan du ha rett.

Dersom en bil tar inn vann, har den et «vannproblem» og dette regnes som samme mangel, selv om bilen inn vann på nye steder fra gang til gang.

Dersom girkassen nykker og lugger, vil dette være samme mangel selv om årsaken nødvendigvis ikke er den samme fra gang til gang.

Hva forbrukeren opplever er således relevant. Dersom mangelen fremstår som den samme fra gang til gang, for «mannen i gata», vil det som regel bety at man snakket om «samme mangel» i lovens forstand. Selger har to forsøk på å utbedre. Dette er hovedlinjen i praksis.

Selger klarer ikke å fikse mangelen – hva gjør du?

Vi anbefaler følgende:

  • Vurder å kreve heving av kjøpet. Du får da kjøpsummen tilbake, justert for renter, nytte og eventuell unormal slitasje. Dette kan du gjør ved å sende et skriftlig hevingskrav.
  • Ble kravet ditt avvist? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg. Vi ser fort om du har en potensiell sak eller om det er klare skjær i sjøen.

Andre begrensninger i utbedringsretten

Husk at det også er andre krav til utbedring:

  • Selger må tilby avhjelp uten opphold. Det betyr at selger må ta en valg og være «på hugget» når du reklamerer. Dersom selger tar forbehold kan det medføre at selger taper retten til å utbedre.
  • Selger kan ikke bruke urimelig lang tid. I loven står det at utbedring må skje «innen rimelig tid».
  • Forbrukeren skal ikke sitte igjen med risiko for utlegg.

Dekning av advokatutgifter når selger ikke har klart å fikse feilen

Dersom selger ikke har klart å fikse feilen, og ditt hevingskrav blir avvist har du krav på dekning av utgifter til advokat over forsikringen på objektet eller innboforsikringen(campingvogn). Noen unntak finnes. Egenandelen er på kr 3000 – 4000, og deretter har du 80% dekning.

Får hjelp av en ekspert i dag

Det kan være tungt å ta kampen mot forhandler alene. Våre biladvokater har lang erfaring og er vant til å «så i stormen». Send oss en beskrivelse av hva saken gjelder, så hjelper vi deg. Benytt kontaktskjemaet under.

    Tlf (påkrevd)