Selger tok tilbake bobil etter funn av råte

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto en uheldig bobilkjøper i sak om heving av bilkjøp. Kjøper oppdaget tørråte et liten stund etter kjøpet. Verken kjøper eller selger var klar over problemet.

Klient forsøkte selv å heve kjøpet

Drømmen om fine turer ble dessverre snudd til fortvilelse for vår klient, etter funn av tørråte av et visst omfang. Bobilen var riktig nok gammel, men mye talte for at utbedringskostnaden ville bli betydelig, sett opp imot kjøpesummen på ca kr 100 000.

Mange tenker at det ikke er noe å gjøre, fordi bilen er kjøpt «som den er» fra privatperson. Det trenger ikke være riktig. Selv om selger er privatperson og som den er – forbeholdet gjelder, kan mangel likevel foreligger etter kjøpsloven § 19.

I dette tilfellet forsøkte kjøper å kreve heving. Partene hadde en dialog og saken så ut til å finne sin løsning. Tiden gikk og dialogen førte imidlertid ikke frem. Klients forsøk på å heve kjøpet feilen, og advokat Kjetil Lyngmyr ble derfor kontaktet. Lyngmyr har jobbet med bobilsaker i mange år og har særlig kompetanse på området.

Utgifter til advokat dekkes først fra det tidspunkt selger har avvist kjøpers reklamasjonskrav. Dessuten er det mange saker som løser seg etter første reklamasjon. Det er derfor som regel mest hensiktsmessig å reklamere med en gang, og eventuelt kontakte advokat om saken ikke løser seg.

Rask løsning etter advokat ble engasjert

Kjøper, en mann i tredveårene, engasjerte advokat Lyngmyr og utgangspunktet var klart: kjøpet skulle heves. Prosessvarsel ble sendt til selger. I dette tilfellet var varselet om søksmål det som skulle til for å løse saken. Det ble umiddelbart en konstruktiv dialog og vår klient fikk tilbake 90% av kjøpesummen. Bobilen hadde trillet noen kilometer og klient var svært godt fornøyd med utfallet. Advokat Kjetil Lyngmyr ble belønnet med en fin omtale på advokatguiden.

Trenger du hjelp til å løse en lignende sak?

Kontakt oss for snarlig oppfølgning og bistand i din sak. Er du usikker tar vi en uforpliktende dialog for å se hvordan du ligger en. Utgifter til advokat påløper først etter at en oppdragsavtale er inngått. Vi tar aldri betalt eller fronter din sak før det er en klar avtale om dette.

Send oss en kort beskrivelse av din sak via kontaktskjemaet

    Tlf (påkrevd)