Selgers rettigheter

Selgers rettigheter – mange spør om dette temaet

Mange privatpersoner selger bil. Dessverre opplever noen å få rettet krav mot seg etter salget av bilen, og da lurer mange på om de som selger har noen rettigheter. Hvordan vi skal definere hva som er selgers rettigheter kan nok diskuteres, men vi skal her gi noen nyttige innspill. Vår oversikt er altså ikke uttømmende.

Du har rett på oppgjør etter salget

Det høres kanskje selvfølgelig ut, men det er ikke alltid så enkelt. Vi som biladvokater har bistått flere selgere som ikke har fått oppgjøret sitt. Dessverre er det relativt vanlig at kjøper trekker seg, etter at avtalen er inngått, og da må grep gjøres for å få inn kjøpesummen.

For å ivareta selgers rettigheter kan kjøpet fastholdes eller man kan gjennomføre dekningssalg. Hva man skal velge og hvordan prosessen må være, bør være nøye gjennomtenkt.

Selgers rettigheter – utbedringretten er en av dem

Det er ingen tvil om at selger i utgangspunktet har en rett til å utbedre feil og mangler. Som profesjonell selger med eget verksted kan selvsagt denne retten være gull verdt.

Dersom du er privat selger er kanskje ikke utbedringsretten like interessant. De fleste privatpersoner som selger bil, har ikke anledning til å skru og fikse selv på en fagmessig tilstrekkelig måte. Da må man kjøpe denne tjenesten, og man risikerer mye ansvar og styr ved å ta på seg å utbedre. Tenk nøye gjennom dette ansvaret før du går i vei med å ta ansvar.

Rett til å kreve bevis

Kjøper må bevise at mangel foreligger, og bevise at mangelen var tilstede på kjøpstidspunktet. Dersom kjøper ikke kan føre slike bevis, har kjøper heller ingen sak. Vi kan da si at selger har rett til å kreve bevis.

Rett til å la seg bistå av advokat

Som selger har du full anledning til å la en advokat ta saken for deg.

Rett til dekning av advokatutgifter ved ivaretakelse av selgers rettigheter

Det er i denne forbindelse viktig å huske på at også selger har krav på dekning av utgifter til advokat, så lenge bilen var forsikret på salgstidspunktet.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand av en spesialist som kan ivareta selgers rettigheter.

    Tlf (påkrevd)