Solgt – kjøper klager

Har du solgt bil, båt, bobil eller campingvogn og kjøper reklamerer? Da kan du ha nytte av å lese vår artikkel om temaet. Finn ut hvordan du bør gå frem.

Kjøper klager etter salget

Ved salg fra privatperson har du et mulig ansvar etter kjøpsloven, dersom ikke noe annet fremgår av avtalen. Kjøper har derfor anledning til å klage etter kjøpet, hvis kjøper mener det foreligger feil eller mangler.

Solgt «som den er» – har jeg fortsatt et mulig ansvar?

Vi skal her forsøke å rette opp i en misforståelse. Mange som har solgt «som den er» og opplever at kjøper klager, tror at det ikke kan foreligge noe ansvar overhodet. Det er ikke korrekt. Dersom du har solgt en gjenstand som den er, er imidlertid mer av ansvaret flyttet over på kjøper. Det skal mer til at mangel foreligger i lovens forstand.

Solgt og mottatt krav – hva gjør jeg?

Har du solgt bil, båt, bobil eller campingvogn og kjøper klager, bør du vurdere om klagen er rettmessig og om dette er noe dere klarer å ordne opp i selv. Det kan være nyttig å spørre seg:

  • Er kravet rimelig eller har kjøper helt urealistiske forventninger?
  • Har du gjort noe feil, eller solgt i god tro?
  • Er mangelen kostbar eller er den kurant å ordne opp i?

Dersom partene klarer å løse saken seg imellom er jo det selvsagt en fordel. Da kan du håpe på at kjøper er fornøyd og at du ikke hører noe mer, fordi kjøper nå er fornøyd.

Dersom du er usikker og mangelen er kostbar å utbedre eller vurdere, bør du kontakte en advokat med særlig kompetanse på området.

Advokat dekkes – også når du har solgt og kjøper klager

En del er klar over at kjøper kan få dekket advokat. Men, etter vår erfaring er det svært mange som ikke vet at også selger kan få dekket utgifter til advokat når du har solgt og kjøper klager og reklamerer. Dekningen har du inn under den forsikringen som var på objektet på salgstidspunktet.

Som regel dekkes 80% av utgiftene til advokat. De første kr 4000 må dekkes fra egen lomme.

Solgt og trenger hjelp fra en kjøpsrettadvokat?

Det er mye fokus på bistand til kjøpersiden. Vi bistår også selgersiden. Har du kommet frem til at du vil overlate saken til en profesjonell med særlig kompetanse innenfor kjøpsrett hører vi gjerne fra deg. Send oss en henvendelse med følgende info:

  • Navn, tlf og epost.
  • Kort beskrivelse av hva saken gjelder.
  • Hvor var objektet forsikret, da du solgte?

    Tlf (påkrevd)